Nieuws - 31 januari 2002

Buitenshuis

GRONINGEN - Buitenlandse studenten die klagen over de huisvesting in Wageningen zouden eens moeten bellen met studenten in Groningen. Drie Italiaanse studenten hebben daar uit nood een winkelcentrum gekraakt. De leuzen, 'Fuck Capitalism' en 'Take the battle to the streets', die medekrakers op de muren hebben gespoten, hadden van de drie niet gehoeven, maar de noodbehuizing is beter dan de kamer in Delfzijl die de universiteit aanbood. De drie hebben het nog even geprobeerd in een vakantiebungalow, maar die was met 418 euro per week toch te prijzig. De Italianen zijn positief verrast door de coulante houding van de Nederlandse politie. "Ze hebben ons nog net niet gefeliciteerd, maar vriendelijk waren ze wel. In Itali? moet je juist zorgen dat de politie uit de buurt blijft. Ze sleuren je het huis uit als ze de mogelijkheid krijgen." (UK)

UTRECHT - De studenten in de Utrechtse universiteitsraad willen niet dat hun collega's kunnen afstuderen met onvoldoendes op hun eindlijst. Het college van bestuur wil twee vijven door de vingers zien als studenten gemiddeld maar een voldoende scoren. Vooral de studenten uit de universiteitsraad verzetten zich fel tegen het voorstel. Zij vinden dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. Het Utrechtse bestuur is voorlopig nog niet overtuigd: "Ook in Harvard en Berkeley mag je onvoldoendes scoren." (U-blad)

AMSTERDAM - De Universiteit van Amsterdam gaat het mes zetten in de scheikundeafdeling, zes van de 21 leerstoelen moeten verdwijnen. Onder andere Milieuchemie, Fysische chemie en Kristallografie staan op de tocht. Oorzaak van de bezuiniging zijn de teruglopende studentenaantallen. Scheikunde telt de laatste jaren meer hoogleraren dan eerstejaarsstudenten. (Folia)

TWENTE - Een Twentse docent keek vorige week raar op toen hij in Duitse kranten las dat zijn universiteit ging fuseren met de Universit?t Osnabr?ck. De kranten wisten zelfs de naam van de nieuwe transnationale universiteit TWENTOS University. Een gealarmeerde universiteitsraad vroeg opheldering bij het college van bestuur. Die gaven toe gesproken te hebben met de Duitsers, maar zolang een intern rapport over een mogelijke fusie nog niet af is, wil de rector geen commentaar geven. | K.V.