Nieuws - 12 april 2001

Buitenshuis

Buitenshuis

Geweld tegen kamerbewoners in Amsterdam neemt toe. Vorig jaar kwamen bij kamerbureaus 120 klachten binnen van huurders die door hun huisbaas zijn mishandeld. Een bewoner werd zelfs achtervolgd met een bijl. De kamerbureaus signaleren ook een positieve trend: het aantal klachten over discriminatie door huisbazen is gedaald. Wel wordt er op basis van geslacht gediscrimineerd. Vrouwelijke studenten krijgen nog al eens een aanbieding om de huur 'in natura' te voldoen. (Ad Valvas)

De Batavierenrace is definitief afgelast in verband met mond- en klauwzeer. De grootste estafetteloop van Nederland voert van Nijmegen naar Enschede. De organisatie heeft de zevenduizend deelnemers vorige week ge?nformeerd. Betrokken gemeentes, de besturen van de universiteiten van Nijmegen en Twente en de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie hadden bij de organisatie aangedrongen de loop niet door te laten gaan. (UT nieuws)

Het Papyrologisch instituut van Universiteit Leiden wordt bedreigd. Het instituut, dat volgens het Leidse universiteitsblad Mare een vooraanstaande rol speelt in de internationale Papyrologie, was al eerder het slachtoffer geworden van bezuinigingen. Nu staan de 2,3 arbeidsplaatsen door kortingen van de letterenfaculteit opnieuw op het spel. (Mare)

Een door Delftse ingenieurs ontworpen tramrail maakt dagelijks slachtoffers onder Haagse fietsers. Winkeliers aan de Hobbemastraat houden de EHBO-doos paraat. De Telegraaf meldde onlangs zelfs dat een motorrijder met een gutsende hoofdwond per ambulance moest worden afgevoerd. Commentaar van de ontwerper: "Een misser van de gemeente." Die had volgens hem opdracht gegeven voor een vrijliggende baan, zonder fietsers. (Delta)

De bewonerspopulatie van de Utrechtse studentencomplexen vergrijst. Meer dan zestig procent van de huurders van de plaatselijke stichting Studentenhuisvesting is 23 jaar of ouder. In de studentenpanden in het stadscentrum is twintig procent zelfs ouder dan 29. De studentenhuisvesting moet jongerejaars studenten door de geringe doorstroming steeds vaker teleurstellen. (U-blad)