Wetenschap - 1 november 2001

Buitenshuis

TILBURG - De huisvesting lijkt een landelijk probleem. Het universiteitsblad Univers wijdt zelfs een heuse special aan universitaire werkkamers. Daarin staat dat de oplevering van een nieuw, kolossaal gebouw de medewerkers van de Katholieke Universiteit Brabant weer lucht geeft. Frisse lucht. Dat is nodig, want veel mensen bivakkeren nu noodgedwongen met meerderen op een krappe kamer. Slechte ventilatie, geen gehoor voor klachten en teveel mensen op een kleine kamer zijn dan ook de belangrijkste klachten over huisvesting die Univers noteerde. (Univers)

UTRECHT - Universiteit Utrecht gaat eisen stellen aan de studentenverenigingen. Die ontvangen nu 3,8 miljoen gulden subsidie per jaar. De directeur van het Studenten Service Centrum, Carla Kuijpers, wil dat de verenigingen dat geld vooral steken in het activeren van de eigen achterban, met bijvoorbeeld een hockeytoernooi, een lezing of een bierestafette. Het is volgens haar niet de bedoeling om met de subsidie het hele jaar door goedkoop bier te schenken in de verenigingskroegen. (Ublad)

ROTTERDAM - Studenten van de Erasmus Universiteit maakten vorige week kennis met M?xima, tijdens haar bezoek aan Rotterdam. "Kunt u nieuwkomers tot steun zijn?" vroeg een student haar. "Het is een proces waarvoor geldt: alles op zijn tijd", antwoordde de aanstaande bruid. "Ik heb wel begrip voor nieuwkomers, maar ben voorlopig bezig zelf te integreren." (Erasmus Magazine)

EINDHOVEN - Het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven schaamt zich niet voor het salaris dat de leden ontvangen. Hun gemiddelde salaris bedraagt 253.396 gulden. De Volkskrant meldde onlangs dat het salaris van universiteitsbestuurders in veel gevallen hoger lag dan dat van bijvoorbeeld ministers. Volgens de Eindhovense collegevoorzitter dr Henk de Wilt klopt daar niet veel van, omdat ook andere kosten in die cijfers worden meegenomen. (Cursor)

ROTTERDAM - De Rotterdamse postkamer reageert laconiek op de dreiging van miltvuur. De medewerkers handelen zo'n drie miljoen poststukken per jaar af, maar verwachten geen poederpost. "De universiteit is geen risicoinstelling", stelt hoofd Post- en archiefzaken Johan Dunk. (Erasmus Magazine) | M.W.

Re:ageer