Nieuws - 5 april 2001

Buitenshuis

Buitenshuis

Een studente van de Technische Universiteit Eindhoven is het slachtoffer geworden van mailterreur. Een onbekende stuurde een naaktfoto van de studente vergezeld van naam en telefoonnummer naar zo'n duizend studenten en medewerkers. De universiteit heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft de netwerkbeheerder opdracht gegeven de foto's te onderscheppen. (Cursor)

Een collegereeks over Argentini? van de Rijksuniversiteit Leiden gaat niet door vanwege een hoogoplopende ruzie tussen Leidse wetenschappers over de Argentijnse ex-dictator Videla. De Leidse historicus Vogel had de ophef over vader Zorreguita in een opiniebijdrage in Trouw 'hypocriet' genoemd. Prof. dr. Rodriguez wil nu om ethische redenen niet meer met hem in debat. Ze vindt dat hij het militaire schrikbewind rechtvaardigt. "Ik discussieer ook niet met iemand die zegt dat Auschwitz niet bestaan heeft." Studium Generale lastte vanwege de commotie een collegereeks over Argentini? af. De reeks was het plan van historicus Vogel. Zijn reactie: "Dit lijkt zelf op Videlapraktijken. Als iemands mening je niet aanstaat maak je hem gewoon monddood." (Mare)

"Volhardende promovendiverknoeiers moeten op een zwarte lijst gezet worden", zegt psychonoom dr. Ton van Boxtel in een interview met het Tilburgs universiteitsblad Univers. "Ik heb hoogleraren vier of vijf aio's achter elkaar zien verprutsen." Een zwarte lijst, die in het verleden circuleerde op de sociale faculteit zou het aio-rendement op kunnen krikken. (Univers)

Biologisch veldstation de Herdershut op Schiermonnikoog voldoet niet aan de Arbo-normen. De Groningse biologiestudenten die er veldwerk verrichten slapen op bedden van 1 meter 80 lang, en dat mag niet volgens de Arbo-wet. De Groningse Arbo-dienst wil langere bedden en een afzuiginstallatie in de keuken van het veldstation. (UK)

De Rotterdamse universiteitsraad is erg ontevreden over de inspraak. "Slechter dan nu kan niet", klaagt een raadslid in Erasmus Magazine." De raad wordt volgens de leden slecht ge?nformeerd en kan niet veel meer doen dan ja en amen knikken. Zo vernam de raad uit de krant dat het bestuur nieuwe opleidingen wilde starten. De personeelsleden uit de raad klagen verder over tijdgebrek. Ze hebben acht dagen per jaar voor hun raadswerk. (Erasmus Magazine)

De Batavierenrace lijkt niet door te gaan door mond- en klauwzeer. De langste estafetterace ter wereld die voert van Nijmegen naar Enschede zou dit jaar op 28 april worden gelopen. De organisatie neemt begin volgende week een definitief besluit over het al dan niet afgelasten van de 180 kilometer lange loop. Extra complicatie vormen de veertig kilometer over Duits grondgebied. Duitsland zit niet te wachten op de hordes lopers die het MKZ-virus mee zouden kunnen dragen. (UT-Nieuws)