Nieuws - 11 oktober 2001

Buitenshuis

DELFT - Het leek zo gebruikersvriendelijk, geen formulieren invullen na een slopend tentamen, maar lekker thuis de vakkenenqu?te invullen op een moment dat het goed uitkomt. De universiteit Delft experimenteert al anderhalf jaar met vragenlijsten via internet. De respons is echter teleurstellend, slechts vijftien tot twintig procent van de studenten neemt de moeite om de enqu?tes in te vullen. Verklaring van een onderwijsenqu?teur: "Ze vullen het niet voor zichzelf in, maar voor de studenten die na hen het vak zullen volgen. Dat maakt het lastiger ze te motiveren."

GRONINGEN - Wageningen is niet de enige universiteit die moeite heeft om buitenlandse studenten onderdak te bieden. De Vrije Universiteit meldde al eerder dat ze vijftig kamers tekort kwam en ook de Groningse universiteit kan haar woongarantie voor buitenlandse gasten niet waarmaken. Een deel van de studenten heeft tijdelijk onderdak gevonden in een plaatselijke jeugdherberg. Niet tot ieders genoegen. "Het is geen pretje om met 24 studenten in een slaapzaal te slapen en een keuken hebben we niet." klaagt een Spaanse student. De universiteit onderzoekt of het grote aantal buitenlandse studenten dat zich dit jaar afmeldde (176) te maken heeft met het gebrek aan woonruimte. Studenten die door de woningnood zijn afgehaakt, krijgen hun kosten vergoed en een voorrangspositie voor volgend jaar.

AMSTERDAM - Het was zo aardig bedoeld. Om het einde van de reorganisatie van het bestuurscentrum van de Vrije Universiteit te vieren, had het plaatselijke universiteitsbestuur muziekbedrijfje 'Art en Rhythm' uitgenodigd. Maar de sfeer wilde er niet erg inkomen bij de ambtenaren van de gereformeerde universiteit. De rode plastic rammeleieren bleven ongebruikt. Alleen de leden van het college van bestuur lieten zich verleiden tot wat huppen en klappen. De onderdeelcommissie schreef na het feest zelfs een boze brief: het feestje was inhoudelijk ver beneden peil.

UTRECHT - Het ziekenhuis voor landbouwhuisdieren van de universiteit Utrecht is in problemen geraakt. Door strengere regels na de MKZ-crisis komen er nauwelijks nog koeien, schapen en geiten naar de afdeling. Een reorganisatie lijkt daardoor onvermijdelijk. Onderwijs en onderzoek naar dierziekten zal in de toekomst buiten de Uithof, op de boerderij plaats moeten vinden.

LEIDEN - Archeologie studeren, dat is met vier andere vakidioten naar een bedaarde hoogleraar luisteren in een achterafzaaltje. Of toch niet? Archeologie is een van de snelst groeiende richtingen van de universiteit van Leiden. In Leiden spreken ze al van een hype, en de decaan van de opleiding wil een numerus fixus instellen om de kwaliteit van de opleiding te garanderen.