Nieuws - 4 oktober 2001

Buitenshuis

UTRECHT - De Universiteit van Utrecht heeft zich als eerste gemeld in de strijd om de miljoenen die de regering beschikbaar heeft voor het ontwikkelen van top-mastersopleidingen. Utrecht heeft een lijstje met zestien vakgebieden ingeleverd bij minister Hermans. Op het lijstje staan onder andere Aarde en Klimaat, Genomics en Bio-informatica, Biomoleculaire wetenschappen en Geografische informatiesystemen. De voertaal van de opleidingen wordt Engels. Utrecht wil in 2002 beginnen met het nieuwe Bachelors-Masterssysteem, en toont zich in de brief trots op de voortvarendheid waarmee ze het nieuwe systeem heeft omarmd. Wageningen begon daar overigens vorig jaar al mee, maar heeft nog geen plannen ingeleverd voor topmasters.

TILBURG - Buitenlandse studenten in Tilburg spreken beroerd Engels. Bestuurskundig docent Monica den Boer vraagt zich in het Tilburgs universiteitsblad zelfs af wat de meerwaarde is van de studentenuitwisseling als zij in de collegezaal hun mond niet open doen. Studenten uit centraal- en Oost-Europa spreken in haar ervaring het beste Engels, Spanjaarden en Chinezen het slechtst. Ook de taalvaardigheid van de Nederlandse studenten laat te wensen over. Den Boer ziet dat studenten daardoor niet meedoen met discussies en vermoedt zelfs dat enkelen hun werkstukken van internet plukken omdat ze het Engels niet voldoende beheersen.

AMSTERDAM - Ook de Vrije Universiteit heeft moeite haar buitenlandse gastmedewerkers en studenten onder dak te brengen. Voor studenten komt de universiteit tachtig kamers tekort, voor medewerkers is ook een tekort, maar hoe groot dat is, is niet duidelijk omdat er geen centrale registratie wordt bijgehouden. De VU heeft nu 450 kamers beschikbaar. Deze Amsterdamse universiteit overlegt met een woningstichting over nieuwbouw voor de buitenlanders.

LEIDEN - Kinderen leren het best rekenen als ze zelf rekentrucjes verzinnen. Leermethodes die vaste rekenmethodes aanleren werken ook wel, maar kinderen die zo hebben leren rekenen zijn minder flexibel. Dat zegt een Leidse onderwijspsycholoog. Hij verdeelde een groep van 275 kinderen in twee groepen. De ene kreeg de traditionele methode: rekentrucjes worden uitgelegd en goed geoefend. De andere groep bedacht onder begeleiding van de docent zelf de trucjes, en had daarna minder tijd om te oefenen. De twee groepen bleken uiteindelijk even goed te rekenen, maar de kinderen die met de creatieve methode hadden leren rekenen bleken later, bij moeilijkere sommen, beter in staat de juiste trucjes te kiezen.

EINDHOVEN - Drie studenten internationale ontwikkelingskunde hebben van de Technische Universiteit Eindhoven een reisverbod gekregen. De drie zouden op stage gaan in Amerika, maar de universiteit vindt reizen naar dat land nog te gevaarlijk.