Nieuws - 27 september 2001

Buitenshuis

Groningen - Twee bewoners van een Groningse studentenflat hebben maandenlang hun huisgenotes onder de douche gefilmd. Ze hadden een camera in de luchtafvoer van de douche geplaatst. Na aangifte leken de twee er met een boete van 750 gulden vanaf te komen, maar dat vond ??n van de gefilmde huisgenotes niet voldoende. Zij heeft de zaak laten voorkomen bij de rechter.

De heren zijn inmiddels verhuisd.

Utrecht - De portier van de Letterenbibliotheek van de universiteit van Utrecht is vorige week met een mes neergestoken, nadat hij een ongewenste bezoeker uit de bibliotheek verwijderd had. De dader stond bij het bibliotheekpersoneel bekend als 'internetcaf?jongere': hij gebruikte de bibliotheek geregeld om te internetten. De universiteit van Utrecht werkt nu aan een nieuw toegangsbeleid voor de bibliotheken.

Eindhoven - De Eindhovense Studenten Vakbond is nog niet dood. De leden van de ESVB hebben tijdens de opheffingsvergadering besloten toch een doorstart te maken. De ESVB kon geen nieuwe bestuursleden vinden en had daarom besloten zichzelf op te heffen. Dat ging een aantal leden blijkbaar toch te ver. De Eindhovense Jongerenbond heeft toegezegd de ESVB een jaar lang te steunen door een groot deel van het bestuurswerk op zich te nemen.

Twente - In Twente dreigt een bestuurscrisis. Volgens het weekblad van de universiteit dreigt een conflict over bezuinigingsplannen uit te lopen op een hooglopende ruzie tussen het college van bestuur en de decanen van de Twentse faculteiten. Het weekblad speculeert dat de ruzie zou kunnen uitmonden in het ontslag van de machtigste decaan, Jos de Smit. Tussen de decanen en het bestuur botert niet sinds het college had voorgesteld de faculteiten samen te voegen tot ??n grote faculteit - een bestuursmodel dat lijkt op het Wageningse.

Amsterdam - De fusie van de Vrije Universiteit en de christelijke hogeschool Windesheim moet in 2004 helemaal rond zijn. De besturen van de instituten gaan waarschijnlijk al op 1 november samen. Een van de moeilijkheden bij de fusie is het salarisverschil van de docenten. Op termijn moeten de docenten van de twee partners hetzelfde loon voor hun werk krijgen. Adviesbureau KPMG heeft becijferd dat docenten van de VU er in dat geval waarschijnlijk op vooruit zullen gaan.