Nieuws - 28 juni 2001

Buitenshuis

GRONINGEN - Mobieltjes gaan in de ban bij de economische faculteit van de universiteit Groningen. Niet alleen vanwege de ruwe verstoring van de stilte die de apparaatjes kunnen opleveren, maar vooral omdat de faculteit denkt dat de telefoontjes misbruikt worden voor tentamenfraude. Sommige studenten vertrokken met stapels papier en mobiel naar de wc's. Studenten moeten nu in het vervolg bij tentamens hun mobieltjes afgeven of thuislaten. Wie toch betrapt wordt op het bezit van een mobiel wordt uitgesloten van het tentamen. Ook toiletbezoek wordt beperkt, en is volgens een woordvoerder slechts 'in uitzonderlijke gevallen' nog toegestaan. (UK)

AMSTERDAM - De Vrije Universiteit wil fuseren met een tweede hogeschool. De universiteit heeft al een overeenkomst gesloten met hogeschool Windesheim uit Zwolle en denkt binnen een half jaar ook de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN) bij de samenwerking te betrekken. De collegevoorzitter van de CHN verwacht dat begin juli een intentieverklaring tussen de hogeschool en de VU getekend wordt. (Ad Valvas)

DELFT - Oude mannen knijpen net zo hard als jonge vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van de Delftse onderzoeker dr. ir. Liek Voorbij. Gezonde mannen van 75 jaar hebben nog zeventig procent van hun maximale spierkracht in hun handen over en zijn daarmee net zo sterk als de gemiddelde vrouw van 25. De spierkracht in de handen blijkt bij het ouder worden even snel af te nemen als die van andere spieren. Belangrijk nieuws voor ontwerpers, die vaak alleen de beschikking hebben over de spierkrachtgegevens van jonge mannelijke militairen. (Delta)

LEIDEN - Frauderen bij het schrijven van een werkstuk wordt door internet steeds makkelijker. Even zoeken, knippen plakken en 't is klaar. Een Amerikaanse hoogleraar geschiedenis bewees onlangs dat internet het opsporen van fraude ook vergemakkelijkt. Hij heeft 122 studenten betrapt op fraude door een zelfontworpen computerprogrammaatje los te laten op zijn bestand van 1500 scripties. Het programmaatje zocht internet af en vond dat bijna tien procent van zijn studenten plagiaat had gepleegd. Een Leidse hoogleraar heeft een effectieve manier gevonden om het pikken van andermans werk te bestrijden. Hij komt jaarlijks gemiddeld ??n geval op het spoor. De betreffende student zet hij te kijk door het werkstuk tijdens het college uit te delen samen met het originele artikel en het met de studenten te bespreken. (Mare)