Nieuws - 14 juni 2007

Buitenlandse wetenschapper hoeft niet in te burgeren

Wetenschappers van buiten de Europese Unie worden vrijgesteld van de inburgeringsplicht die in Nederland geldt. Ook hebben ze geen werkvergunning meer nodig om hier aan de bak te komen.
De versoepeling geldt voor alle wetenschappers en aio’s die gegarandeerd aan onderzoeksgroepen kunnen meedoen, en voor hun familieleden. Het kabinet volgt hiermee een Europese richtlijn voor toelating van wetenschappers tot de EU.
De migratieregels binnen Europa worden ook ruimhartiger. Wetenschappers die in een andere lidstaat werkzaam zijn en voor onderzoek in Nederland moeten zijn, hoeven geen tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen.
De regeling is vergelijkbaar met die voor studenten van buiten de EU en zogenaamde ‘kennismigranten’. Voor die laatste groep geldt een salariseis van 45 duizend euro per jaar, of ruim dertigduizend euro voor hoogopgeleiden jonger dan dertig. Daaraan konden veel wetenschappers niet voldoen. Voor niet-EU-studenten die hun diploma in Nederland behalen en hier willen blijven zijn de salariseisen onlangs verlaagd tot 25 duizend euro.
Nederland vreest in de nabije toekomst een tekort aan hoogopgeleiden. Door de strenge migratieregels te schrappen voor kenniswerkers en studenten van buiten de EU, hoopt het kabinet meer kennis te importeren.