Nieuws - 9 mei 2011

Buitenlandse studenten krijgen ‘bedgarantie’

Buitenlandse studenten krijgen niet langer een kamergarantie van de universiteit, maar een ‘bedgarantie’. Bepaalde categorieën studenten krijgen helemaal geen garantie meer, stelt de universiteit voor.

1-Recource-Nepaleze-student.jpg
Dit studiejaar plaatste de universiteit meerdere buitenlandse studenten per kamer in de noodhuisvesting om hen allemaal onderdak te kunnen bieden. De buitenlandse studenten beklaagden zich hierover, omdat de universiteit hen van tevoren een kamergarantie had gegeven. De universiteit wil dit nu veranderen in bedgarantie ‘om geen verkeerde verwachtingen te wekken’. Daarmee lijkt de kans groot dat ook komend studiejaar buitenlandse studenten tijdelijk een kamer moeten delen.
Afgelopen week werd bekend dat de universiteit 153 extra tijdelijke kamers aan de Haarweg wil realiseren. Samen met de tijdelijke huisvesting op een kazerneterrein in Ede en aan de Stadsbrink leidt dit tot 300 extra kamers voor buitenlandse studenten. ‘Maar ook dat is waarschijnlijk niet voldoende’, schrijft de universiteit. Het eerdere streven was 400 extra kamers om de groei van het aantal buitenlandse studenten op te vangen.
Wageningen Universiteit wil nu bepaalde categorieën studenten van de ‘bedgarantie’ uitsluiten. Buitenlandse PhD-studenten met een arbeidsovereenkomst bij Wageningen UR kunnen geen aanspraak meer maken op piekopvang en krijgen geen voorrang meer bij de toewijzing van kamers. Ook promovendi die niet in Wageningen promoveren en bepaalde uitwisselingsstudenten moeten zelf op zoek naar een kamer. Buitenlandse BSc- en MSc-studenten blijven wel voorrang krijgen op de kamermarkt.
Ook wil de universiteit eerder zicht hebben op de hoeveelheid buitenlandse studenten in september. Leerstoelgroepen die internationale beurspromovendi aanstellen moeten minimaal een maand voor aankomst van de PhD’er een aanvraag doen voor een kamer. Het nieuwe kamergarantiebeleid is per april 2011 ingevoerd.