Nieuws - 2 juli 2015

'Buitenlandse collega's zijn onze ambassadeurs'

tekst:
Rob Ramaker

Na 30 jaar neemt directeur Human Resources Tineke Tromp donderdag 9 juli afscheid van Wageningen UR. In augustus gaat zij aan de slag bij het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente.

Ze begon ooit als bedrijfsjurist. Later werd ze directeur Legal and Governance/ secretaris van de raad van bestuur. Sinds 2007 heeft ze haar huidige functie. Tromp kijkt met plezier terug op haar jaren ‘bij een fantastische organisatie’. Ze ziet haar overstap als een kans in een andere sector aan de slag te gaan. Bovendien verhuist Tromp naar Oost-Nederland.

Welke uitdagingen wachten uw opvolger?
‘Het is belangrijk dat Human Resources meer inzet op flexibiliteit in de organisatie. Onze klanten hebben behoefte aan een multidisciplinaire aanpak en daarvoor moet je betere verbindingen hebben over kenniseenheden. Samenwerking bevorder je verder met goede systemen en mechanismen, zodat ook kan worden afgerekend. ‘Leidinggevenden moeten het voor medewerkers mogelijk maken dáár te werken waar hun kracht en ervaring op dat moment het meest nodig is. En die fl exibiliteit geldt ook voor medewerkers zelf. Je doet niet meer tot in lengte van dagen hetzelfde werk, bij dezelfde organisatie-eenheid.’

De laatste jaren probeert Human Resources meer vrouwen
naar de top te krijgen. Blijft diversiteit komende jaren een speerpunt?
‘Ja, maar niet alleen genderdiversiteit. We moeten blijven werken aan internationalisering.
Buitenlandse medewerkers moeten niet gefrustreerd naar hun land teruggaan, maar als ambassadeurs van Nederland, en het liefst van Wageningen. We moeten ze dus goed opvangen, een partnerprogramma bieden en ook onze taal goed op orde hebben. Ook wanneer maar één internationale medewerker aanwezig is, moet je niet gaan overleggen in het Nederlands.’

In april zei u nog graag een cao te willen sluiten voor DLO. Hoe vindt u het dat dit niet is
gelukt?
‘Dat vind ik erg jammer. Dat klinkt natuurlijk obligaat, maar ik heb hier echt hard aan gewerkt. Medewerkers ervaren een nieuwe cao als een waardering voor hun inzet. In deze situatie, waarin al twee jaar geen salarisverhouding is geweest, loop je daarom het risico dat mensen zeggen: “Bekijk het maar, ik zoek een andere baan”. Daarom is dit zo teleurstellend.’