Nieuws - 9 maart 2017

‘Buitenlands hondje redden kan gevaarlijk zijn’

Dierenartsen stelden onlangs vast dat enkele uit Oost-Europa afkomstige honden in Nederland besmet zijn met Brucella canis. Deze bacterie kan ook mensen ziek maken. Hoewel het risico klein is, moet de overheid wel voorkomen dat meer besmette honden Nederland binnenkomen, stelt Hendrik-Jan Roest van Wageningen Bioveterinary Research.

Wat is dit voor een ziekte?
‘Brucella
is een bacterieklasse die met name bij landbouwhuisdieren veel schade geeft in de vorm van vruchtbaarheidsproblemen. Nederland is al jaren vrij van Brucella bij landbouwhuisdieren. Brucella canis, de hondenvariant, is nu voor het eerst in Nederland aangetoond bij enkele honden die uit Oost-Europa komen. De bacterie geeft ook bij honden vruchtbaarheidsproblemen en in een chronisch stadium gewrichtsontstekingen. Soms treden de eerste verschijnselen pas vier tot vijf jaar na de infectie op.’

Is er gevaar voor de mens?
‘Honden kunnen mensen besmetten bij de vroeggeboorte van besmette pups en via speeksel, urine en ontlasting. Tot nu toe zijn er nog geen gevallen bij mensen geconstateerd in Nederland en het risico op besmetting is niet enorm hoog. Maar dit is lastig in te schatten, omdat het dus lang kan duren voordat verschijnselen optreden. Mede daardoor is Brucella niet makkelijk te diagnosticeren.’          

Moeten er maatregelen worden genomen?
‘We zullen dit onderwerp meenemen tijdens het Signaleringsoverleg Zoönose. Dat is een overleg waarin experts uit het veterinaire en humane domein, waaronder ook Wageningen Bioveterinary Research, de overheid adviseren op basis van een risicoanalyse. Voorkomen moet worden dat meer besmette en zieke honden Nederland binnenkomen. Dat kan bijvoorbeeld met extra importcontroles, zoals dat ook bij hondsdolheid gebeurt. Antibioticumtherapie is niet 100 procent effectief. Ook kan de overheid overwegen om geïmporteerde dieren te castreren en steriliseren, omdat de bacterie in sperma voorkomt en je niet wilt dat deze zich binnen de fokpopulatie verspreidt. Mensen die een hondje willen meenemen uit een ander land, moeten zich vooral realiseren dat ze mogelijk ook allerlei ziektes meenemen. Het is goed bedoeld, maar onbewust breng je zo mensen en dieren in Nederland in gevaar.’