Nieuws - 14 december 2006

Buitenbeentje van hogeschool wil vrijheid behouden

In de Hanzehogeschool in Groningen huist een kleine dependance van Van Hall Larenstein (VHL): Ruimte en Bodem. Het subinstituut van Milieukunde werd vijftien jaar geleden bij de gedwongen verhuizing naar Leeuwarden simpelweg vergeten. VHL wil de historische blunder rechtzetten, maar Ruimte en Bodem is aan haar ‘status aparte’ gehecht.

‘Wij zijn een kennisonderneming gespecialiseerd in geografische informatie en duurzaam bodembeheer’, vat coördinator Marien de Bakker het werkterrein van Ruimte en Bodem samen. ‘Grofweg besteden we tweederde van de tijd aan onderwijs en voor het overige worden we ingehuurd door de markt.’
De sterke band met de markt ligt besloten in de aard van de opleiding, legt De Bakker uit. De 120 ‘duale’ studenten hebben naast hun deeltijdstudie een baan bij de overheid, waterschappen, en adviesbureaus. ‘Zij komen met gerichte vragen uit het werkveld en zo zien wij weer wat er in de buitenwereld gebeurt.’
De innige verstandhouding met de markt vraagt een flexibele opstelling, zodat het centrum zonder al te veel rompslomp snel kan inspelen op de vraag. En daar zit hem nu net de kneep. De Bakker vreest dat inlijving bij Leeuwarden deze flexibiliteit onder druk zal zetten. ‘Als je dicht op de markt wil zitten moet je niet te groot zijn.’
Collegevoorzitter Erica Schaper van VHL begrijpt de huiver van de Groningse buitenpost, maar ziet ook een belangrijke voorbeeldfunctie voor het instituut weggelegd in het streven van de hogeschool om zich te manifesteren als kennisonderneming. Ruimte en Bodem heeft op haar beurt begrip voor deze wens – ‘we werken ten slotte al jaren zo’ – maar stelt randvoorwaarden: een zekere autonomie naar de marktpartijen en erkenning van de bijzondere positie van de werkstudent. ‘Duale studenten vragen om een andere benadering, hun tijd is kostbaarder dan die van reguliere studenten. De lijntjes moeten dus kort zijn’, zegt De Bakker. Het ergert hem bijvoorbeeld dat hij zijn studenten tegenwoordig via een WUR-adres moet mailen. ‘Die mensen hebben al een mailadres op hun werk.’
Aan de status aparte kleven echter ook nadelen, geeft De Bakker toe.‘Wij bungelen er een beetje bij. Eigenlijk is Ruimte en Bodem buiten het onderwijs bekender dan erbinnen.’
De discussie over het buitenbeentje van VHL bleef de laatste jaren een beetje boven de agenda zweven. De Bakker wil van de onrust af en pleit voor een adempauze van drie jaar. Het bestuur van de hogeschool is op de hoogte van de wens en beraadt zich erover.