Nieuws - 6 december 2007

Buikdansen

Jammer dat de schrijver van het stukje over de Egyptische avond van Studium Generale op 19 okt (Resource 9 van 1 november, pagina 22) niet beter heeft opgelet tijdens de lezing over de oorsprong van oriëntaalse dans, tegenwoordig beter bekend als buikdans. Volgens hem is in de lezing verteld is dat buikdansen bedoeld is om mannen te verleiden. Dat terwijl de lezing juist illustreerde dat de dans vaker zonder dan mét mannelijke toeschouwers werd uitgevoerd.
Uit de lezing die op de workshop volgde bleek dat de dans haar oorsprong vindt in de tijd van de matriarchale beschavingen en een religieuze functie had. Het waren priesteressen die deze dans voornamelijk beoefenden om zo de kracht van de Godin op te roepen. Ook in onze tijd wordt deze dans door vrouwen gezamenlijk gedanst om juist zonder rekening te hoeven houden met wat mannelijke toeschouwers er van denken te genieten van eigen sensualiteit en elkaar. Oriëntaalse dans staat voor kracht en balans in je lichaam zoals ook duidelijk naar voren kwam in de drukbezochte workshop van universitair docent en buikdansdocent Kaouthar Darmoni, beschreven in Resource 11 van 15 november.
Of denkt de schrijver van het stukje over Egyptische avond dat al die vrouwen massaal moesten worden bijgeschoold in het verleiden van mannen? Blijkbaar zijn vooroordelen over buikdansen zo sterk geworteld in de ideeën van mensen dat zelfs een journalist voor nota bene een universiteitsblad zich erdoor de oren laat verstoppen.