Wetenschap - 15 november 2001

Bufferzone rond natuurpark moet mens en natuur sparen

Bufferzone rond natuurpark moet mens en natuur sparen

Natuur en ontwikkeling bijten elkaar vaak in de tropen. Behoud van natuurgebieden vraagt erom dat parken met rust gelaten worden door de bevolking die eromheen woont. Maar de omwonenden willen ook profiteren van het natuurgebied. In bufferzones rond natuurparken is het zoeken naar evenwicht tussen belangen van mens en natuur.

De plaatselijke bewoners leven van de landbouw in en rond het natuurgebied en zijn er afhankelijk van: vee gaat erin of ze halen er hout of andere producten uit. Vroeger werd vaak geprobeerd omwonenden van natuurparken te compenseren met overheidsgeld, maar dat werkt zelden. Nu is het in trek omwonenden meer direct te laten profiteren van het beheer van natuur. Een manier om dat te doen is een bufferzone aan te leggen rondom natuurparken. Omwonenden kunnen dan wel in een rand rondom het park de natuur blijven gebruiken, zonder tot de kern van het gebied te komen.

Een seminar op 7 november, dat het Internationaal Agrarisch Centrum organiseerde, ging over de voor- en nadelen van buffermanagement. Economen benadrukken vaak de voordelen die de lokale bevolking op korte termijn moet hebben van de buffer. Ecologen kijken meer naar het langetermijnbelang van het natuurgebied dat erin ligt. Goed management betekent dan een balans vinden tussen beide.

Prof. Herbert Prins, hoogleraar natuurbeheer in de tropen, zegt dat waar natuurbeheer voorheen om dieren en planten ging, mensen nu ook als onderdeel van het systeem gezien worden. Internationaal zijn afspraken gemaakt over het beheer en gebruik van biodiversiteit, bijvoorbeeld hoe de inkomsten uit toerisme aan te wenden zijn voor de lokale bevolking. Ook ontwikkelingsorganisaties en natuurbeheerders omarmen die principes, omdat internationaal belang wordt gehecht aan het behoud van biodiversiteit en er dus ook middelen voor zijn. Toegepast op natuurgebieden met een buffer kunnen die afspraken volgens Prins de langetermijnbelangen van beheer van natuur en de kortetermijnbelangen van de bevolking in balans brengen. | J.T.