Nieuws - 7 april 2016

Buddy’s in watten gelegd

Studenten die tijdens de AID mentor van internationale studenten zijn, krijgen voortaan tijdens de introductiedagen de vraag voorgelegd of ze ook buddy willen worden. Als ze ja zeggen, krijgen ze een jaar lang gratis lidmaatschap van IxESN en 50 euro voor een uitstapje met hun buddygroepje.

Foto: Sven Menschel

Tot nog toe konden studenten bij hun inschrijving als AID-mentor al aangeven of ze ook buddy willen worden. Dat houdt in dat ze ook na de introductiedagen afspreken met ‘hun kindjes’, in elk geval het eerste halfjaar. ‘We merkten dat veel mentoren het onderscheid verwarrend vonden’, vertelt Paulie Jager, studente Voeding en gezondheid en buddycoördinator bij IxESN. ‘Ze begrepen niet wat het verschil was tussen mentor en buddy.’ Ook is het voor studenten vooraf lastig in te schatten of ze ook na de AID betrokken willen blijven bij hun groepje, omdat ze nog niet weten of er een klik is.

De internationale studentenvereniging wil de studenten die buddy willen worden, graag aan zich binden, vertelt Paulie. ‘Ze krijgen altijd een jaar lang gratis lidmaatschap van IxESN, waardoor ze korting krijgen op activiteiten en excursies. Ook krijgen ze 50 euro om iets te ondernemen met hun buddygroepje. Voor ons is het interessant, omdat we zo meer enthousiaste leden krijgen die het leuk vinden om internationale studenten wegwijs te maken in Wageningen en Nederland. Het is altijd moeilijk om mentoren en buddy’s te vinden en zo wordt voor ons de vijver om in te vissen hopelijk wat groter.’

IxESN gaat nu tijdens de AID-trainingen voor mentoren presentaties houden over wat het buddyprogramma precies inhoudt. Ook denkt de studentenvereniging na over een evenement tijdens de AID dat het buddyprogramma onder de aandacht moet brengen. ‘Buddy zijn is heel erg leuk; je leert heel veel mensen vanuit de hele wereld kennen, je kunt je Engels oefenen en kennismaken met andere culturen.’