Nieuws - 1 januari 1970

Brussel wil sector nauwer betrekken bij visserijadviezen

Brussel wil sector nauwer betrekken bij visserijadviezen


De nieuwe regionale adviesraden die de Europese Unie wil gaan opzetten om
de visserijsector en andere belanghebbenden meer zeggenschap te geven rond
het visserijbeleid, zal waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben voor de
visserijbiologen van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek. Dat
denkt bioloog drs Martin Pastoors die deel uitmaakt van de internationale
adviescommissie die nu de EU en nationale overheden adviseert over de
visbestanden in zee.
De Europese Unie maakt vorige week bekend dat zij zes Regional Advisory
Councils (RAC) wil gaan opzetten om de visindustrie en andere
belanghebbenden in een eerder stadium te betrekken bij advisering van het
visserijbeleid. De RAC's komen naast de bestaande biologische adviesclub de
International Council for the Exploration of the Seas (ICES), waarin het
Nederlandse visserijonderzoek participeert. ,, De algemene tendens is wel
om de sector meer te betrekken bij de adviezen en dat wil men nu bij de EU
blijkbaar formaliseren. Of het eenvoudig wordt om in zo’n adviesraad de
visserijsector en bijvoorbeeld milieugroeperingen tot een consensus te
brengen, kun je wel betwijfelen’’, aldus Pastoors.
Dat biologische adviezen slecht kunnen vallen, bleek volgens Pastoors bij
het laatste ICES-advies om de vangst op kabeljauw volledig stop te zetten.
Dat is hard aangekomen bij de vissers, constateert Pastoors. ,,Er is veel
onvrede en bezorgdheid. Vooral het vermijden van bijvangsten van kabeljauw
is praktisch gezien moeilijk te realiseren en betekent dat je ook de
visserij op schol en tong aan banden moet leggen. Voor de Nederlandse
vissers komt dat extra hard aan, want zij vissen op tong in het zuiden van
de Noordzee, een gebied waar relatief veel overlap is met kabeljauw.'' |
G.v.M.