Nieuws - 28 februari 2002

Bruin blauwtje en zwartkop houden van fabrieken

Bruin blauwtje en zwartkop houden van fabrieken

Vlinders en vogels kunnen goed leven in en rondom de industrieterreinen in de Botlek, de Europoort en de Maasvlakte. Alterra-onderzoekers ir Robbert Snep en drs Robert Kwak rekenden met het computermodel Larch uit dat natuur en industrie elkaar niet hoeven te bijten.

Vooral vogels en vlinders kunnen de veelal kale stroken gras en braakliggende terreinen tussen de fabrieken optimaal benutten. Leidingstroken, een soort bermen waaronder pijpleidingen lopen, blijken vooral geschikt als verbindingszones voor dagvlinders als het bruin blauwtje. Omdat die leidingstroken door het hele havengebied liggen, kunnen de vlinders zich hierlangs goed door het havengebied verplaatsen. De vele braakliggende terreinen tussen de fabrieken bieden goede nestel- en fourageermogelijkheden voor vogels als de zwartkop en de grasmus.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam wil met het onderzoek van Alterra de mogelijkheden verkennen om binnen de randvoorwaarden van de industrie natuur te ontwikkelen. Uiteraard blijft industrie de belangrijkste functie van het havengebied, maar uit het onderzoek van Alterra blijkt dat natuur en industrie elkaar niet bijten. Nu duidelijk is dat de natuur de moeite waard is om te ontwikkelen, denken Snep en Kwak met het computermodel Larch ook aanwijzingen te kunnen geven voor beheer dat die kansen vergroot. | M.W.

Groene leidingstrook op een industrieterrein. Daar doen vlindrs en vogels het geod. Inzet: bruin blauwtje. | Foto's: Alterra