Nieuws - 1 januari 1970

Broodje gezond

Broodje gezond

Broodje gezond

Een eenvoudige emeritus begrijpt het niet meer. Ik had het voornemen het ABP te plunderen en kocht dus potjes en flesjes vitamine E, calcium, ginseng, anti-oxidantie, CoQ, kortom alle yin en yang. Chromium was niet nodig, want ik lik aan mijn fietsstuur als het vriest. Iedere dag eet ik bergen groenten, vezelbrood en muesli

Edoch, een jaar geleden publiceerde de vakgroep Toxicologie dat het eten van groenten een bij muizen geïnduceerde menselijke darmkanker niet kan voorkomen. Ook verschijnt er ineens een groot Harvard-onderzoek met duizenden proefpersonen, waaruit blijkt dat het eten van vezels darmkanker niet kan voorkomen. Daar sta je dan als gezagsgetrouwe ex WU'er die altijd kritiekloos alle Wageningse voedingsbevelen heeft opgevolgd. Gelukkig komt dit resultaat vanuit een onbelangrijke universiteit in de VS

Gelukkig heb ik nog Q10, waarvan ik volgens een Leidse professor bij regelmatig gebruik wel 150 jaar oud kan worden. Alleen zal ik mij dan nog herinneren het in te nemen? En ik heb natuurlijk nog de anti-oxidantia, de hype in de groenten en groene thee van Unilever en het topinstituut

Het mag wel niet, maar ik weet toevallig dat in dat proces het zuurstofradicaal verdwijnt door een fenolradicaal te vormen. Deze kunnen op hun beurt chinonen vormen, die eiwitten en DNA beschadigen, dan wel polymeriseren. Tenzij natuurlijk deze radicalen worden gereduceerd door vitamine C. Als voormalig chemicus weet ik nog hoe snel OH* radicalen reageren (diffusie bepaald). Als die anti-oxidantia ooit effectief zouden zijn tegen beschadiging van celcomponenten, die voorkomen in mM-concentraties, dan zal de concentratie van de anti-oxidantia in de cel en het bloed minstens eenzelfde grootte-orde moeten hebben. Een aardig rekensommetje voor het propedeuse-examen, aannemend dat een gemiddeld mens uit zestig liter water bestaat

Het andere radicaal O2-* wordt zeer efficiënt omgezet door een koper-zink bevattend enzym, behalve in het geval van mitochondriale afwijkingen. Geen onbelangrijke kennis uit de bio-organische en bio-anorganische chemie

Dus we moeten groenten eten. Katan wees er in zijn rede op dat we ook het hemoglobine bevattend vlees nodig hebben. Uit de afbraak van de kleurstof (heem) ontstaat een natuurlijk membraan-penetreerbaar anti-oxidantium (bilirubine), dat even efficiënt is als vitamine E en recyclebaar. En dan is er ook nog het urinezuur, even efficiënt als vitamine C

Vergeten wordt in de hele anti-oxidantia-hype dat in twee voor het leven essentiële reacties radicalen een rol spelen. Er kan ten eerste geen deoxyribonuclotidevorming plaats vinden en dus geen DNA-synthese zonder de radicaalreactie door een cobalt-bevattend enzym. Ten tweede is een NO*-radicaal nodig voor het functioneren van hersenen, hart en voortplantingsorganen

Maar: vet mag niet meer

Verontrustend is het algemene Wageningse gebrek aan inzicht in de fysiologische samenhang van de individuele biochemische processen en aan fundamentele chemische kennis. Men beperkt zich te veel tot epidemiologische kretologie en heft twee cruciale leerstoelen op