Nieuws - 24 april 2008

Broeikasgassen

opinie_0_528.jpg
De inkt van het Wageningse onderzoek naar de feiten in de film Meat the Truth was nog nauwelijks droog of Aalt Dijkhuizen raakte daarover op Radio 1 in een twistgesprek met Niko Koffeman, Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.
Niet lang na de uitzending verscheen een persbericht op de site van de Partij voor de Dieren waarin Wageningen er behoorlijk van langs kreeg. Volgens de partij lijkt het alsof de universiteit onder één hoedje speelt met het bedrijfsleven en Dijkhuizen is daarvan de representant.
En wat vindt de bestuursvoorzitter zelf? ‘Ik betreur het zeer dat er nu met modder wordt gegooid. Wij geven in ons rapport geen mening, maar we zetten de feiten op een rij. Laten we het dan ook over die feiten hebben. Het is aan de politiek om op basis daarvan de goede keuze te maken’, aldus Dijkhuizen.
‘Kennelijk kan de Partij voor de Dieren niet zo goed uit de voeten met de feiten uit ons rapport. Onze veehouderij scoort voor klimaat een hoog rapportcijfer en voor welzijn een lager cijfer.’ Dijkhuizen was daar zelf ook door verrast. ‘Eigenlijk wist ik het wel, maar ik had toch niet zo scherp voor ogen hoe het zit met de bijdrage van de huidige veehouderij aan het klimaat. Dat intensieve landbouw per eenheid product minder bijdraagt aan de broeikasgassen is eigenlijk heel logisch. Professor C.T. de Wit heeft ons dat al in de jaren zestig voorgehouden.’
En heeft Dijkhuizen zijn eigen vleesconsumptie aangepast op basis van het WUR-onderzoek? ‘Ha, ha, nee! Ik eet voornamelijk nog witvlees en dat is relatief beter voor het klimaat. Maar ik doe dat uit gezondheidsoverwegingen.’/ Jan Braakman

Zie ook Ontmoet de waarheid, maar niet de hele en V.D. Redactie