Wetenschap - 19 maart 2012

Broedende vogels zijn blijvertjes

Broedende vogels laten zich niet zomaar verjagen. En zeker niet door een paar brullende motoren op een race-circuit.

TT-asssen.jpg
Dat blijkt uit onderzoek van Alterra en SOVON Vogelondezoek Nederland naar de invloed van het geluid van motorraces op TT-circuit Assen op de natuur in het nabijgelegen Witterveld. Dit grote natuurgebied (482 hectare)  ligt pal naast het racecircuit en is in beheer van Defensie. In het gebied komen 75 soorten vogels voor, waarvan een flink aantal op de Rode Lijst staan.
Energie
De wetenschappers onderzochten wat twee races in de periode april-juni 2010 en 2011 voor effect hadden op broedvogels in het gebied. Verrassend genoeg is er geen wezenlijk effect.  Broedende vogels hebben kennelijk niet zo'n last van een driedaags motorsport-evenement om de hoek. 'Maar voor mijzelf is dat geen verrassing', zegt de betrokken Alterra-onderzoeker René Henkens. 'We hebben het hier over kortstondige momenten van lawaai gedurende slechts drie dagen. Daar laten vogels hun broedsel blijkbaar niet voor in de steek.' Dat is volgens Henkens met name een kwestie van energie. Hoe verder in het broedseizoen, hoe meer energie is geïnvesteerd.  'Het heeft dus te maken met de timing van het evenement.  Vogels zijn waarschijnlijk makkelijker te verstoren tijdens de territoriumkvorming vroeg in het broedseizoen.'
Kantelpunt
'Wij zeggen overigens niet: race dus maar raak', voegt Henkens daar aan toe. 'Ergens is er natuurlijk een kantelpunt, waarbij de vogels de geluidsbelasting niet meer voor lief nemen. Maar het is onduidelijk waar die drempelwaarde ligt? We kunnen het de vogels niet zelf vragen.'  Volgens Henkens is de natuur vaak veel minder kwetsbaar dan veel mensen geneigd zijn te denken. 'Mijn boodschap is: als het kan, eerst monitoren, in plaats van uit voorzorg verbieden.'
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het TT-circuit. De organisatie kreeg vergunning voor een extra auto- of motorsportevenement in het broedseizoeni onder de voorwaarde dat de effecten goed in beeld werden gebracht. Het evenement zelf is inmiddels overigens ter ziele.
Storen broedvogels zich aan het geluid van race-evenementen? Alterra-rapport 2288