Nieuws - 1 januari 1970

Brochure over stage in Zuid-Afrika

Brochure over stage in Zuid-Afrika

Brochure over stage in Zuid-Afrika

Tegen een universitair docent zeggen dat hij ongelijk heeft. Daar moet een Nederlandse student op stage in Zuid-Afrika mee oppassen. Op een Zuid-Afrikaanse universiteit staat de staf duidelijk boven de studenten. De docenten zijn dan ook niet gewend kritiek te krijgen van studenten. Deze tip staat in de brochure Studie en Stage in Zuid-Afrika, onlangs uitgegeven door de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging en KAIROS

Naast een lijstje met tips bevat de brochure veel informatie over het onderwijssysteem in Zuid-Afrika en over zaken als studentenhuisvesting en taalcursussen. De brochure is bedoeld voor studenten en docenten die een studieverblijf in Zuid-Afrika voorbereiden. De brochure kost tien gulden en is te bestellen bij Kairos (kairosknoware.nl) in Utrecht. L.K