Wetenschap - 1 november 2001

Brief

Brief

"Wat Kleijn en Berendse hebben gedaan deugt natuurlijk, anders komt het niet in Nature. Maar het geeft geen totaal en afgewogen beeld van de effecten van natuurbeheer door boeren", vindt dr Andr? van der Zande, directeur van Alterra. Dr David Kleijn en prof. Frank Berendse van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie schreven in Nature dat vogels en planten geen baat hebben bij agrarisch natuurbeheer.

"Er lijkt nu wel een soort paniekreactie te ontstaan, die wij niet juist vinden", stelt Van der Zande. "Daarom schrijven wij samen met de Raad van Advies van Alterra een brief aan de staatssecretaris." Want er valt volgens Van der Zande toch wel wat aan te merken op het onderzoek.

"Ze hebben wel gelijk als ze zeggen dat we moeten kijken of het wel zo loopt als we voorspellen. Daarom willen we ook zoveel mogelijk monitoren en willen we ook een echte effectmeting als alles gerealiseerd is." | L.N.