Nieuws - 19 oktober 2012

Brief Dijkhuizen aan informateurs

In een brief aan de informateurs Kamp en Bos bepleit topman Aalt Dijkhuizen de Wageningse zaak. Hij wil onder meer 50 miljoen euro extra voor de Agrofood, Tuinbouw, Water en Biobased.

Aalt-Dijkhuizen.jpg
Hieronder de volledige brief.
 
Geachte informateurs,
Met deze brief vragen wij u bij het opstellen van het Regeerakkoord de nodige zorg en aandacht te besteden aan de positie van één van de belangrijkste sectoren voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid: het agrofood- en tuinbouwcluster. De internationaal toonaangevende positie van deze sector kan niet genoeg worden onderstreept.
Graag geven wij u de volgende wensen en mogelijkheden mee: 

  • 1. Verdere versterking van de innovatie middels de 'gouden driehoek', een goede aansluiting op de EU-onderzoeksmiddelen en behoud van het groene onderwijs en onderzoek binnen EL&I.

  • 2. Een extra overheidsinjectie in het topsectorenbeleid voor het groene domein (AgroFood en Tuinbouw, alsook Water en Biobased) van 50 mln euro. Dit versterkt onze wereldpositie en draagt bij aan belangrijke economische en maatschappelijke doelstellingen.

  • 3. Voortzetting van een krachtig ministerie van EL&I en een sterke positie van het groene domein in het Kabinet. Buitenlandse handel is in onze visie een integraal onderdeel van het beleidspakket van dit ministerie.

  • 4. Behoud van de belangrijkste kerntaken van de productschappen, waaronder het mede-organiseren van de financiering van het bedrijfslevendeel voor het topsectorenbeleid. Dit alles ondergebracht in een afgeslankte en vernieuwde publieke ketenorganisatie.

  • 5. Een samenhangend natuurbeleid, gericht op een versterking van de economie, ondersteuning van de recreatiefunctie en behoud van de gewenste biodiversiteit.


Een extra stimulans voor het groene domein is juist nu zo belangrijk, omdat voedselzekerheid, modernisering en verduurzaming van de voedselproductie en de omslag naar een biobased economy wereldwijd hoog op de agenda staan en Nederland hierbij alom als voorbeeld wordt gezien.
Een oproep hiertoe wordt mede ondersteund door Renée Bergkamp (Akkerbouw-productschappen), Wout Dekker (inkomend voorzitter RvC Rabobank), Daan van Doorn (voorzitter cie Van Doorn), Cees 't Hart (boegbeeld topsector AgriFood) en Loek Hermans (boegbeeld topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen).
Met de meeste hoogachting, 
Aalt Dijkhuizen
Voorzitter RvB Wageningen UR