Nieuws - 30 oktober 2012

Breuk binnen Veste

Twee studentenraadsleden hebben zich afgesplitst van hun fractie Veste. Het gaat om twee Chinese studenten, Shaoyang Xu en Yingying Zhang. Opmerkelijk genoeg komt de breuk niet door inhoudelijke verschillen. De twee studenten vonden de borrels en activiteiten in de avonduren en weekenden te belastend voor hun privéleven.

Header_studentenraad.png
Veste besloot zich dit collegejaar om zich meer te profileren op informele bijeenkomsten, zoals contsitutieborrels. Alle leden moeten hieraan bijdragen. De twee protesteerden, maar gaven het een kans.  Uiteindelijk vonden ze de impact op hun functioneren overdag te groot.  'Ik heb al twintig jaar een heel regelmatig leven, zegt Yingying. 'Ik kan mijn bioritme hier niet op aanpassen.' 
Veste vindt het jammer dat de twee de fractie verlaten.  'Volgens mij hebben we van tevoren goed gepraat over wat er van een fractielid verwacht wordt', meent Anneriek Simons. 'Maar blijkbaar vind ik het vanzelfsprekender om flexibel met rust om te gaan. Af en toe een nacht van zes uur is voor mij geen probleem.'
De studenten zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan en blijven binnen de studentenraad samenwerken. De twee zullen tijdens kantooruren werken in dezelfde commissies als ze nu doen. Daarbij kunnen ze meer hun eigen koers varen en naar eigen inzicht afwijken van het beleid van Veste.