Nieuws - 10 maart 2020

Bredere beoordeling Wageningse wetenschappers

tekst:
Albert Sikkema

WUR wil komend jaar de beoordeling van universitaire medewerkers herzien. Daarbij komt meer aandacht voor waardecreatie, leiderschap en teamprestaties. Dat meldde rector magnificus Arthur Mol afgelopen maandag tijdens de Dies natalis.

©Guy Ackermans

Het bepalen van wetenschappelijke excellentie blijft een belangrijk element bij het beoordelen van Wageningse onderzoekers, stelde Mol. Daarbij zullen bibliometrische gegevens – aantal publicaties in toptijdschriften – een rol blijven spelen. Maar de raad van bestuur wil ook een oordeel over de maatschappelijke impact van onderwijs en onderzoek, aldus de rector.

Een commissie onder leiding van onderwijsdirecteur Arnold Bregt gaat het komende jaar voorstellen ontwikkelen voor zo’n breder kwaliteitsoordeel. De commissie gaat om te beginnen de mening van Wageningse docenten peilen via een enquête.   

Lees ook: