Nieuws - 22 juni 2011

Brede steun voor petitie Movie W

De petitie van de WSO tegen de bezuiniging op Movie W heeft in korte tijd ruim 2500 handtekeningen opgeleverd. De handtekeningen werden vanmiddag overhandigd aan rector magnificus Martin Kropff.

Movie-W.jpg
De petitie, WURthy Culture, is een initiatief van de WSO en reageert op het stopzetten van de subsidie voor filmhuis Movie W. De ondertekenaars vinden dat Wageningen UR verantwoordelijkheid draagt voor de culturele vorming van studenten en medewerkers en daarom Movie W moet blijven steunen. Een van de ondertekenaars is Geert van Rumund, de burgemeester van Wageningen. WSO-voorzitter Karmijn van den Berg vindt de actie geslaagd en hoopt dat de Raad van Bestuur de bezuiniging gaat heroverwegen. 'De Raad van Bestuur moet eens goed gaan nadenken over een cultureel beleid. Wij zijn niet per definitie voor Movie W of tegen een bezuiniging. Maar op dit moment is er helemaal geen beleid. Er is geen pijl op te trekken.'
Simon Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur, zegt dat de petitie geen gevolgen zal hebben voor het ingenomen standpunt. 'Het is geen taak van Wageningen UR om een onafhankelijke stichting die films draait op de been te houden. Vooral niet als er ook mogelijkheden zijn elders in Wageningen onderdak te vinden. Culturele vorming is geen hoofdtaak en verantwoordelijkheid van Wageningen UR, maar we dragen wel bij. Zie bijvoorbeeld de kunstroute die we ontwikkelen, de kunst in de gebouwen en de verschillende manifestaties waar we aan meedoen.' Volgens Vink is de WUR in gesprek met Movie W. Tot een concreet aanbod heeft dat nog niet geleid.