Nieuws - 15 mei 2008

Brascamp ziet af van opleidingsfusies

Onderwijsdirecteur Pim Brascamp en zijn stuurgroep Towards Flexibility hebben het plan losgelaten om brede bachelors te ontwikkelen. Brascamp wilde dat de universiteit en de hogeschool minder opleidingen zouden aanbieden, om zo geld vrij te maken voor onderwijsvernieuwing. Maar dat plan stuitte op breed verzet in een ronde van discussies.

De meeste deelnemers aan de gespreksronde zagen niets in het plan om opleidingen te bundelen. Dat zou de universiteit en de hogeschool studenten kunnen kosten. Brascamp wilde op die manier onder andere geld vrijmaken om ervoor te zorgen dat opleidingen minder vakken zouden hoeven te delen met andere opleidingen. ‘Maar dat werd door de deelnemers aan de discussies niet als kernprobleem gezien.’
Brascamp blijft wel bij zijn plan om te besparen op het onderwijs om zo geld vrij te maken voor vernieuwing. Hij wil vooral investeren in een betere organisatie van de vrijekeuzeruimte voor studenten, en in het opzetten van minors aan de universiteit. Efficiëntere omgang met gedeelde vakken en professionalisering van de opleidingscommissies kunnen volgens hem ongeveer 1,25 miljoen euro opleveren.
‘We hebben nu zeven officiële minors aan de universiteit, maar die zijn voor veel studenten nauwelijks studeerbaar. Ze moeten zelf met hun studieadviseur maar uitvinden hoe ze de roostering voor elkaar krijgen. Als je zoiets doet, moet je ook zorgen dat er iets geregeld is voor de studenten.’ Brascamp wil daarom twee blokken aanwijzen die opleidingscommissies moeten reserveren voor de vrije keuze. Studenten kunnen er dan voor kiezen om in één van die periodes een minor te volgen, of zelf een pakket van vrijekeuzevakken samen te stellen.
De vraag is nog hoe groot de minors moeten worden. Dertig ECTS (een half jaar) is de norm, maar dat pas niet goed in het Wageningse onderwijsrooster met vijf periodes. ‘We onderzoeken daarom nu of het mogelijk is om periode drie in tweeën te knippen, waardoor je twee vakken van elk drie weken geeft. De vraag is of dat voor elk vak kan. Sommige vakken hebben een langere verteringstijd nodig bij studenten.’
De discussie over de vernieuwing van het onderwijs van de hogeschool gaat later van start dan gepland. ‘Er is besloten dat we de discussie daar in juni beginnen. Dat geeft de nieuwe directeur Ellen Marks een mooie start.’
Brascamp bespreekt de voorstellen nog in verschillende discussiebijeenkomsten. Begin juni moet de discussie afgelopen zijn, zodat er 1 september een plan kan liggen voor de raad van bestuur.