Nieuws - 11 januari 2001

Brandweer noemt veiligheid in studentenhuizen bedroevend

Brandweer noemt veiligheid in studentenhuizen bedroevend

Matrassen, dozen oud papier en gasflessen versperren de gangen

Gelukkig niemand ernstig gewond, maar wel al je spullen en je huis kwijt. Het overkwam de bewoners van een pand in de Hoogstraat in Wageningen. Op 1 januari rond acht uur 's ochtends brak er brand uit, waardoor de hele bovenverdieping in vlammen opging. Uit een kleine inventarisatie blijkt dat veel studenten het niet zo nauw nemen met de brandveiligheid in hun huis.

De brandweer in Wageningen heeft vorig jaar gebruiksvergunningen verstrekt aan de studentenflats en aan de ongeveer zestig woningen die zijn aangesloten bij het kamerverhuurbedrijf in Wageningen. Deze panden controleert de brandweer elk jaar op brandveiligheid.

Studentenhuis Psychotel in de Kapelstraat is zo'n geregistreerd huis waar nog niet zo lang geleden een brandweercontrole heeft plaatsgevonden. Claire van der Hulst, ??n van de veertien bewoners, is van mening dat hun huis niet echt brandveilig is, ondanks de jaarlijkse controle van de brandweer. "Na de controle kregen we een brief met wat er allemaal verbeterd of veranderd moest worden. Alle gangen moeten bijvoorbeeld helemaal leeg." Dat dit nog niet gebeurd is, wordt snel duidelijk. De gang staat nog helemaal vol met matrassen, oud papier en kratten bier. Volgens Van der Hulst is het echter onmogelijk om de gang leeg te halen. "We hebben namelijk geen vervangende ruimte om het oud papier en het glaswerk neer te zetten. Zolang we die spullen nergens anders kwijt kunnen, zal de gang wel vol blijven staan."

Winkelwagentjes

Volgens de brandweer Wageningen wordt er tijdens de controles op twee zaken gelet. "Allereerst kijken we naar de technische brandveiligheidseisen. Dit zijn de minimale eisen waaraan een pand met een gebruiksvergunning moet voldoen." Hieronder wordt verstaan of de gangen wel breed genoeg zijn, of er genoeg vluchtwegen zijn, of de deuren dertig minuten brandwerend zijn en dergelijke. Over het algemeen is het met de technische brandveiligheid in de meeste gecontroleerde panden volgens de brandweer wel redelijk gesteld. Er wordt echter ook gecontroleerd of de bewoners het pand wel brandveilig gebruiken. "En die conclusie is meestal bedroevend," aldus de brandweer. "Veel gangen hangen vol met kleren, er staan matrassen, winkelwagentjes en soms zelfs gasflessen op de gang." Studenten realiseren zich volgens de brandweer te weinig of niet dat die obstakels in sommige gevallen levensbedreigend kunnen zijn, omdat ze de vluchtwegen op die manier blokkeren.

Rookmelder

Omdat niet alle huizen waar studenten wonen geregistreerd zijn, worden veel huizen niet gecontroleerd. Cereshuis Het Lendelapje in de Bergstraat is daarvan een goed voorbeeld. Volgens bewoonster Janneke Bongaerts, studente Facilitaire dienstverlening, is hun huis absoluut niet brandveilig."Er is hier nog nooit een controle geweest. We hebben er eigenlijk nog nooit zo bij stil gestaan, maar nu dat pand hier vlakbij is afgebrand, vraag je jezelf toch af hoe het met de veiligheid van je eigen huis is." In het pand hangen geen brandblussers en een goede nooduitgang ontbreekt. Bongaerts:"Ik weet dat ??n huisgenootje op haar eigen kamer een rookmelder heeft opgehangen, maar dat is de enige in het hele huis. We moeten maar eens met de huisbaas gaan praten over de brandveiligheid, of beter gezegd, het ontbreken van die veiligheid in ons huis."

Bij binnenkomst in studentenhuis Iolkos in de Hoogstraat blijkt ook hier dat brandveiligheid niet prioriteit nummer 1 is. Het Argo-pand, dat bewoond wordt door vijf jongens, staat precies tegenover het uitgebrande pand. Volgens Lars Perk, ??n van de bewoners, ligt de verantwoordelijkheid voor een groot gedeelte bij henzelf. "We hebben wel een brandblusser die elk jaar gecontroleerd wordt en we hebben een tijdje geleden zelf een rookmelder opgehangen, maar eigenlijk is dat niet voldoende. Het staat hier zo vol met allerlei spullen, dat ik me afvraag hoe we hier met een brand snel kunnen wegvluchten."

Het huis staat en hangt inderdaad helemaal vol met troep en ook de gangen, de belangrijkste vluchtroutes, zijn helemaal volgebouwd. Er is geen muur te vinden die niet helemaal bedekt is met posters. Volgens Perk zijn de meeste bewoners wel geschrokken van de felle brand bij hun overburen."Je denkt meteen aan je eigen huis en spullen. En als ik dan naar ons huis kijk, denk ik dat het ons net zo goed had kunnen overkomen." | E.L.