Nieuws - 21 september 2016

Brandende gewasresten zorgen voor smog in China

tekst:
Albert Sikkema

De slechte luchtkwaliteit in de Chinese steden komt niet alleen door milieu vervuilende fabrieken en auto’s. Veel boeren in noordelijk China verbranden de gewasresten en zorgen daarmee voor extra ozon en fijnstof in de steden.

De bijdrage van het grootschalig verbranden van gewasresten aan de slechte luchtkwaliteit in China is jarenlang onderschat, zegt een team van Belgische onderzoekers en de Wageningse onderzoeker Folkert Boersma. Lange tijd waren er geen goede schattingen van de omvang van de gewasbranden in noordelijk China mogelijk, maar de onderzoekers hebben nu met satellietmetingen de concentratie van formaldehyde in de atmosfeer ten gevolge van de branden tussen 2005 en 2012 in kaart gebracht.

Ozon
Formaldehyde is een goede indicator van de hoeveelheid vluchtige organische stoffen in de lucht en een voorbode voor de vorming van ozon en fijnstof. De metingen komen een factor 2 hoger uit dan eerdere metingen vanaf de grond, constateren de onderzoekers. Ze rekenen uit dat de branden zorgen voor een toename van 7 procent van de ozonconcentratie en 18 procent van de fijnstofconcentratie in de dichtbevolkte steden van China.

Fabrieken 
Naast formaldehyde zorgden de branden ook voor hogere concentraties stikstofdioxide en methanol in de lucht, constateren de onderzoekers. Met name in de maand juni is de luchtvervuiling door het branden van gewasresten vaak hoger dan de vervuiling door de fabrieken en het autoverkeer, verklaren Boersma en zijn medeonderzoekers in het tijdschrift Scientific Reports. Ze adviseren dat de Chinese overheid gericht beleid ontwikkelt om het verbranden van gewasresten in de landbouw uit te bannen.