Nieuws - 29 mei 2015

Bram de Vos nieuwe hoofd ESG

tekst:
Roelof Kleis

Bram de Vos wordt de nieuwe directeur van de Environmental Sciences Group. De Vos is geen onbekende in Wageningen. Hij werkte tot vijf jaar geleden bij Alterra.

De Vos (56) volgt Cees Slingerland op, wiens contract niet werd verlengd na een diepgaand conflict met het hooglerarencorps binnen ESG. De Vos werkt op dit moment in Nieuw-Zeeland. Daar is hij groepsleider bij AgResearch, één van de grote instituten voor toegepast onderzoek. De Vos leidt de onderzoeksgroep Land & Environment, die onderzoek doet naar landgebruik en landbouwkundige productiesystemen in relatie tot milieu-impact en klimaatverandering.

De Vos keert na vijf jaar Nieuw-Zeeland terug op het oude nest. Hij studeerde weliswaar in Delft (technische natuurkunde), maar ging aansluitend werken bij AB-DLO, een voorloper van Alterra. De Vos promoveerde in 1997 bij Feddes en Raats op het proefschrift ‘Waterstroming en nutriëntentransport in een gelaagde zavelgrond’. De Vos werkte tot eind 2009 bij Alterra als interim operationeel manager van het Centrum Bodem.

De ondernemingsraad reageert bij monde van voorzitter Paul Hinssen heel positief. 'We zijn heel blij met zijn benoeming. Wij zien in hem iemand die samenbindt en verschillende onderdelen van ESG bij elkaar brengt. Dat is het beeld dat wij van hem hebben. Wij verwachten ook dat hij goed luistert naar de adviezen die wij geven. De ondernemingsraad was unaniem over zijn benoeming.’ Hinssen kent De Vos niet persoonlijk. ‘Ik ken hem wel van gezicht. Dat geldt voor de meesten uit de ondernemingsraad. Dat hij hier al eerder heeft gewerkt, heeft voor ons geen rol gespeeld.’

De nieuwe directeur begint per 1 september. Naast de dagelijkse leiding aan Alterra en het departement Omgevingswetenschappen, zal hij vooral in moeten zetten op een verdergaande samenwerking met de andere kenniseenheden binnen Wageningen UR. ‘Bram de Vos gaf in Nieuw-Zeeland op succesvolle wijze sturing aan multidisciplinaire teams, een ontwikkeling waar Wageningen UR ook middenin zit’, zegt bestuursvoorzitter Louise Fresco. ‘Hij heeft ook veel ervaring in samenwerking met het bedrijfsleven. Ik zie uit naar zijn komst.’


BRAM, LUISTER...

Wat Bram de Vos wil met ESG is nog niet duidelijk. Hij gebruikt deze zomer om zich goed in te lezen en is nog niet beschikbaar voor een toelichting. Resource vroeg daarom vier ESG’ers wat zij verwachten van de nieuwe directeur.

Lodewijk Stuyt, senior onderzoeker bij Alterra:
‘Alterra moet naar buiten toe veel zichtbaarder worden. In eigen land is het de afgelopen jaren met het verwerven van opdrachten moeilijker geworden. Voor potentiële opdrachtgevers moet duidelijker worden wie wij zijn en wat wij kunnen. En wij moeten beter luisteren naar wat de markt vraagt. Die zit niet te wachten op een model dat een paar procenten beter is. Voor de oplossing van maatschappelijke urgenties is dat niet altijd het belangrijkste. We moeten met innovaties komen én meer marktgericht werken. Ik denk dat Bram de Vos dat kan.’

Floor Peeters, teamleider Environmental Risk Assessment bij Alterra:
‘Bram de Vos heeft hier lang gewerkt, maar is vijf jaar weggeweest. Daarom zou hij zich eerst goed moeten verdiepen in wat er speelt binnen en buiten de organisatie. Binnen ESG wordt hard gewerkt aan het implementeren van een open en transparante cultuur. Daar kan hij een cruciale rol in vervullen. Mijn eerste indruk van hem is dat hij een verbinder is. Die kwaliteit is nodig om op allerlei niveaus verbindingen te leggen en te vergroten. Daarnaast moet hij veel netwerken om ESG naar buiten toe te kunnen vertegenwoordigen.’

Patrick Jansen, onderzoeker leerstoelgroep Resource Ecology:
‘Ik hoop dat Bram de Vos kan zorgen voor een lagere administratieve druk. En voor méér docenten, zodat we de groeiende aantallen studenten beter aankunnen. Ik zou ook héél graag willen dat wij – universitair onderzoekers – weer wat meer tijd en rust zouden krijgen om rustig en zorgvuldig over dingen na te denken, en spannende wetenschap kunnen bedrijven.’

Jakob Wallinga, hoogleraar Bodemgeografie en landschap:
‘Bram de Vos moet in de eerste plaats zorgen dat de interne organisatie op vertrouwen is gebouwd. Vertrouwen op de eigen medewerkers. Daarnaast moet hij het profiel van Wageningen UR als expertisecentrum van omgeving en duurzaamheid versterken. In de derde plaats zou hij samenwerking met Deltares moeten zoeken. Deltares heeft de neiging dingen over te nemen waar wij minstens zo capabel in zijn. Wij moeten daarin mondiger zijn, minder voorzichtig en bescheiden. Ik denk dat Bram dat kan.’