Wetenschap - 1 januari 1970

Bouwwerkzaamheden Born starten in herfst

Bouwwerkzaamheden Born starten in herfst

Bouwwerkzaamheden Born starten in herfst


Op 12 mei ging de gemeentelijke procedure van start voor goedkeuring van de
nieuwbouwplannen op de Born in Wageningen. Grondwerkzaamheden beginnen
komend najaar, want in april 2006 moet het nieuwe onderwijsgebouw worden
opgeleverd. Korte tijd later moeten ook de nieuwe gebouwen met kantoren en
laboratoria voor de Kenniseenheden gereed zijn.

Tussen de Mansholtlaan, Droevendaalsesteeg en Nijenoord Allee wil
Wageningen UR een 'groene long' creëren: een parkachtig terrein waar de het
forumgebouw en de nieuwe gebouwen van de kenniseenheden Groene ruimte en
Agrotechnologie en voeding komen. Net buiten deze 'groene long' komt het
nieuwe pand van kenniseenheid Plant.
Ook kenniseenheid Dier zal op de Born gaan bouwen en vrijwel zeker een deel
van het onderwijs in het forumgebouw verzorgen. Maar bestuursvoorzitter
Kees van Ast wil over het forumgebouw pas een definitief besluit als de het
pakket van eisen van Dier gereed is in september 2003.
Het definitieve ontwerp voor het centrale onderwijsgebouw, waarvoor
architect Paul Wintermans zich liet inspireren door kastelen en
woestijnburchten, kan daarom nog niet worden voltooid. Wel hield de
architect van het bureau Quist Wintermans al rekening met de komst van Dier
door een extra verdieping op het ontwerp te tekenen. Mochten de plannen
onverhoopt niet doorgaan, dan kan deze laag nog worden geschrapt. De
bouwplannen moeten overigens ook nog goedgekeurd worden door de raad van
toezicht.
Peter Mekking, de bouwpastoor van kenniseenheid Dier, beseft dat haast
geboden is. ,,Terwijl wij ons pakket van eisen maken dendert de trein
onverminderd door'', zegt hij. Toch wisten Mekking en dr Ab Groen, die de
benodigde onderwijsvoorzieningen voor Dier inventariseert, toezeggingen te
krijgen op een aantal wensen. Hoewel hij waardering heeft voor de huidige
plannen, vindt Groen ze weinig toekomstgericht. Ook in de ogen van Edgar
Vos, bouwpastoor van Groene ruimte, hadden de benodigde typen
onderwijsruimten eerder geïnventariseerd moeten worden. Hij is tevreden dat
dit recentelijk wel gebeurde, maar vindt dat het proces een verkeerde
volgorde heeft doorlopen. ,,Eigenlijk moet je eerst inventariseren welke
vormen van onderwijs er zijn, wat voor soort ruimtes daarbij horen en
hoeveel van die ruimtes we nodig hebben. Daarna moet je pas komen met een
strategisch huisvestingsplan waarin de budgetten staan. Maar dat is twee
jaar geleden al gebeurt, totaal andersom.''
Volgens bestuurslid Kees van Ast is bij het opstellen van het strategisch
huisvestingsplan wel degelijk rekening gehouden met de onderwijsvormen.
Wel geeft hij toe dat het beter was geweest als onderwijsgevenden in een
eerder stadium waren betrokken bij de plannen. ,,Achteraf hadden we daar
eerder mee kunnen beginnen'', zegt Van Ast. ,,Maar in eerste instantie
behandelden we de vraag om hoeveel medewerkers en studenten het gaat, om
hoeveel vierkante meters. De kwaliteit van de ruimten is de tweede stap.''
| L.M.

Fotobijschrift:
Tijdens de presentatie van de bouwplannen op de Born werd deze maquette van
het te bouwen Forumgebouw getoond. Op de achtergrond de façade van het
gebouw van Plant Research International aan de Droevendaalsesteeg.