Nieuws - 30 november 2009

Bouwimpuls van 12,5 miljoen voor groen hoger onderwijs

De groene hogescholen en Wageningen Universiteit krijgen samen 12,5 miljoen euro van het ministerie van LNV. Dit eenmalige bedrag is bestemd voor de duurzame inrichting van gebouwen.

Ongeveer 10 miljoen euro gaat naar de ontwikkeling van ‘School als Kenniscentrum’, een concept waarbij op de groene hogescholen onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen. Het geld kan worden gebruikt voor een duurzame en energiezuinige inrichting van gebouwen, nieuwe werk- en leerplekken, de accommodatie van  lectoren en voor faciliteiten voor toegepast en innovatief onderzoek. Volgens een persbericht van het ministerie kan het geld bijvoorbeeld worden benut voor de Wageningen Campus of voor de Delta Academy en Dairy Valley bij Van Hall Larenstein.
 
De overige 2,5 miljoen euro gaat naar de versterking van groen onderwijs in de Randstad. Een duurzame, leefbare en gezonde stad begint volgens minister Gerda Verburg bij de zichtbaarheid en bekendheid van groene onderwijs. Door in te spelen op thema's als gezonde voeding en groen in de stad kan het groene onderwijs nieuwe groepen leerlingen aantrekken.
 
Minister Verburg stelt het bedrag van 12,5 miljoen euro beschikbaar in het kader van de crisismaatregelen. Het kabinet wil onder meer bouwactiviteiten stimuleren voor een duurzame en vernieuwende kenniseconomie. De instellingen die geld krijgen zijn Van Hall Larenstein, Wageningen Universiteit, Stoas Hogeschool, CAH Dronten, HAS Den Bosch en Hogeschool Inholland.