Nieuws - 13 januari 2015

Bouw Incubator van start

tekst:
Roelof Kleis

De bouw van bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra gaat definitief door. Het voorbereidende grondwerk gaat naar verwachting deze week al van start. Dat meldt campusmanager Petra Caessens.

De snelle realisatie van Plus Ultra bleef lange tijd onzeker door bezwaren van ondernemers van het Agro Business Park (ABP). De Wageningse gemeenteraad keurde de plannen eind oktober desondanks goed, onder toezegging dat er voor het ABP een actieplan zou komen om het park op te knappen. Het was vervolgens afwachten of de bezwaarmakers naar de rechter zouden stappen. Dat is niet gebeurd.

Caessens is blij dat het zo is afgelopen. Volgens haar kwamen de bezwaren vooral voort uit onvrede en frustratie over de afnemende uitstraling van het ABP. De ondernemers van het ABP klagen al jaren over parkeerproblemen en de slechte bereikbaarheid van het park. Het ABP heeft daarnaast te maken met aanzienlijke leegstand. Het actieplan moet een oplossing voor de problemen bieden. Een eerste aanzet is een door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst in februari met alle betrokkenen. Eén van de onderwerpen uit het plan is de relatie tussen het ABP en de andere bedrijventerreinen in Wageningen, waaronder de campus.

Caessens benadrukt dat de ontwikkelingen op de campus het ABP niet bijten. ‘We zijn er niet op uit om het ABP te kannibaliseren.’ De afgelopen tijd zijn met een aantal partijen, waaronder gebouweigenaren van het ABP, gesprekken gevoerd. Caessens: ‘Om hen de plannen, gericht op het versterken van de kennisintensieve bedrijvigheid in Wageningen, verder toe te lichten en te kijken waar samenwerking mogelijk is.’