Nieuws - 17 januari 2008

Bouterse-aanhanger

Het is pas recent dat het artikel ‘Wageningse steun voor Desi Bouterse’ (Resource 5 van 27 september 2007) onder mijn aandacht werd gebracht. Hoewel het om ‘Oude Koeien’ gaat bent u er volgens mij in geslaagd om de oude informatie in een verkeerd daglicht te plaatsen, terwijl u ook zelf onjuiste informatie toevoegt.
Het blijft kennelijk ook na al die jaren moeilijk om te begrijpen – en zeker vanuit de Nederlandse bril – dat vrijwel de gehele Surinaamse bevolking een ondemocratische handeling als een militaire staatsgreep in 1980 heeft verwelkomd. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de democratische instituties die door de Nederlandse staat in Suriname waren achtergelaten bij de onafhankelijkheid in 1975 niet voldeden en er van een functionerende democratie dan ook geen sprake was. Bovendien waren de regeerders dermate incompetent, dat het ondanks Nederlandse ontwikkelingshulp ontbrak aan de meest essentiele zaken zoals drinkwater, suiker en spijsolie.
Wanneer er onder deze omstandigheden een staatsgreep wordt gepleegd waarin vrijwel de totale gemeenschap een opening meent te zien naar een beter bestaan, dan heb je, zeker als progressieve politieke partij, geen andere keus dan te helpen aan die wens invulling te geven, ook onder die nieuwe ‘ondemocratische’ omstandigheden. Dat maakt je niet meteen tot een ‘Bouterse-aanhanger’.
De reden waarom ik reageer op dit artikel, ondanks de datum, is omdat ik me heb afgevraagd of schrijver Korné Versluis bewust de indruk heeft willen wekken dat de PALU rond 8 december 1982 in het centrum van de regeermacht in Suriname stond. Is dit gewoon slecht journalistiek werk of een bewuste manipulatie van informatie? Ik acht het wel van belang dat u dit corrigeert. De werkelijkheid is namelijk dat de regering Chin A Sen op 4 februari 1982 aftrad, waarmee ook de twee PALU-ministers die in dat kabinet zitting hadden zich terugtrokken. Vervolgens werd een regering benoemd onder leiding van premier Henry Neyhorst. De PALU kwam pas weer in beeld in maart 1983 toen een regering werd benoemd onder leiding van Errol Alibux, in die tijd lid van het PALU-bestuur. In de korte regeerperiode die duurde tot 9 januari 1984 is het die regering gelukt om een aantal belangrijke ontwikkelingen op gang te brengen die, indien ze waren voortgezet, Suriname goeddeels onafhankelijk zouden hebben kunnen maken van de Nederlandse ontwikkelingshulp.
Intussen zijn wij bij de PALU blij met – eindelijk - de aanvang van het 8 December Strafproces. Wij gaan ervan uit dat met dit proces veel zal worden opgehelderd.