Nieuws - 16 november 2009

Botanische tuinen doen Wageningen UR in de ban

Botanische tuinen en tropische kassen in ons land mogen geen zaken meer doen met Wageningen UR. Dat zegt woordvoerder Bert van den Wollenberg van de Stichting Nationale Plantencollecties. Reden voor de ban is dat de WUR de eigen collecties niet meer beheert.

Vorige week klopte WUR-onderdeel Unifarm bij de TU Delft aan voor tropisch plantmateriaal ten behoeve van onderwijs. Van den Wollenberg is curator van de Delftse botanische tuin. Hij wees het verzoek af. Tegelijkertijd stuurde hij bericht naar de andere SNP-leden om hetzelfde te doen als Wageningen UR bij hen aanklopt. Volgens Van den Wollenberg is Wageningen UR door het afstoten van de eigen collecties geen collega-instelling meer, maar een derde partij. En met derden mogen vanwege behoud van de biodiversiteit geen zaken worden gedaan. Dat volgt uit de Gedragscode die de leden van het SNP in 2005 hebben ondertekend.
Bizar
Simon Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur van Wageningen UR vindt de opstelling van het SNP 'bizar'. 'Dit een heel erg gezocht argument.' Volgens Vink vroeg Unifarm om een paar eenvoudige gewassen die ze voor studiedoeleinden in de eigen kassen wil kweken. 'Maar die kun je net zo goed in de handel kopen. Voor onderzoek en onderwijs heeft de opstelling van de SNP geen consequenties. Ik weet niet wat ze met deze beslissing willen. Als het zo is, dan is het zo. Maar er is ons officieel niets meegedeeld.'
Waardeloos 
Wat de SNP betreft heeft Wageningen UR geen botanische tuinen meer, zegt Van den Wollenberg: 'Het collectiebeheer is stopgezet. De planten en bomen staan er nog wel, maar zonder de expertise en de informatie is de collectie waardeloos. Het is alleen nog maar onroerend goed. Een mooi park, maar als collectie stelt het niks meer voor.' Vink bestrijdt dat. 'We hebben een botanische collectie en die houden we. Daarnaast  is er nog de Centrum Genetische Bronnen. Die is voor de biodiversiteit veel belangrijker dan de tuinen. Dit gaat eigenlijk nergens over.' Volgens Vink is Wageningen UR nog in gesprek met de SNP.
Achterdeur
Je kunt niet beweren dat je het collectiebeheer een warm hart toedraagt, als je zelf de Tropische Kas afstoot', vindt Van den Wollenberg. 'Nu proberen ze via een achterdeur aan plantenmateriaal te komen. Dit wordt een hele nare toestand voor Wageningen. Wageningen UR heeft zichzelf in de voet geschoten.'