Nieuws - 15 februari 2007

Bosjes en bomen vangen veel fijn stof

Hoewel groene landschapselementen als bosjes en bomen maar drie procent van de oppervlakte uitmaken in een gebied bij Woudenberg, vangen de planten tien procent van het fijn stof en acht procent van de ammoniak in het gebied op. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra en Plant Research International (PRI).

Onderzoekers telden in een proefgebied van één vierkante kilometer bij Woudenberg de bosjes, singels en groepen en rijen bomen. Daarnaast keken ze naar het aantal ammoniak uitstotende boerenbedrijven en naar hoeveel verkeer er in het gebied was dat fijn stof veroorzaakte. Daarmee berekenden zij de invang en de uitstoot van beide stoffen.
Uit eerder onderzoek was al duidelijk geworden dat planten bijdragen aan de invang, maar met de methode die Alterra en PRI ontwikkelden kan daar nu een cijfer aan gehangen worden. De uitkomst is volgens ing. Anne Oosterbaan een eerste stap in het kwantificeren van de bijdrage van groen aan de invang van fijn stof en ammoniak.
Voor het proefgebied is de berekende invang van fijn stof meer dan de uitstoot. 'Maar dat verandert sterk als je de A12 meeneemt, die er vlak naast ligt. Dan heb je wel wat meer groen nodig', aldus Oosterbaan.