Wetenschap - 1 januari 1970

Boseigenaren lijden verlies

Boseigenaren lijden verlies


Voor het geld hoeven particuliere bosbouwers het niet meer te doen in
Nederland. In 2002 leden ze opnieuw verlies; ze konden maar tweederde van
de kosten dekken met de opbrengst. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI)
becijferde dat die verliezen groter zijn dan het jaar ervoor, toen
particuliere eigenaren van bos nog driekwart van de kosten konden dekken.
Het slechtere resultaat is het gevolg van lagere opbrengsten uit hout en
minder subsidies voor instandhouding van het bos en openstelling voor het
publiek. Daar staan hogere kosten voor met name arbeid tegenover.
Het LEI keek naar bosbedrijven van meer dan vijf hectare groot, met een
gemiddelde omvang van veertig hectare. Ook als de kosten voor arbeid en het
vermogen van de eigenaar zelf niet worden meegerekend, zijn de opbrengsten
onvoldoende om de overige uitgaven te dekken.
In 2002 moesten de eigenaren gemiddeld 39 euro per hectare toeleggen.
Bosbedrijven groter dan 50 hectare deden het beter, maar leden ook verlies,
terwijl ze in voorgaande jaren nog quitte speelden. | J.T.