Nieuws - 1 januari 1970

Bosbeheerders steunen bomenboek PROTA

De internationale bosbeheerorganisatie ITTO gaat meebetalen aan het PROTA-boek over bomen. Voormalig rector en PROTA-voorzitter prof. Bert Speelman heeft hiertoe in Ghana een overeenkomst getekend.

Het mede door Wageningen geïnitieerde internationale PROTA-project (Plant Resources of Tropical Africa) werkt aan een zestiendelig handboek, waarin de bestaande kennis over 7000 nuttige planten uit tropisch Afrika op een gestructureerde manier wordt samengevat. De informatie wordt ook opgenomen in een webdatabase en op cd-rom. De International Tropical Timber Organization ITTO heeft een bijdrage toegezegd van ongeveer een half miljoen euro om het eerste deel van het bomenboek mogelijk te maken. Hierin zullen ongeveer 350 nuttige bomen uit de regio beschreven worden. De kosten van dit driejarige project bedragen ongeveer anderhalf miljoen euro. PROTA en het Nederlandse ministerie van Internationale Samenwerking (DGIS) nemen samen de rest van de kosten voor hun rekening.
De Wageningse PROTA-coördinator dr. Jan Siemonsma noemt het opmerkelijk dat het project bij ITTO is ingediend door de Ghanese overheid. ‘Het toont aan dat Afrikaanse landen belang hechten aan het project en het ook met acties willen steunen.’ Siemonsma hoopt in de toekomst ook een beroep te kunnen doen op het ITTO om het tweede deel van het bomenboek te kunnen realiseren. Ook worden initiatieven ondernomen om de farmaceutische industrie te bewegen een bijdrage te leveren aan het deel over medicinale planten.
Vorig jaar verscheen reeds het deel PROTA 2 uit deze reeks dat tropische groenten behandeld. De delen 1 (Cereals and pulses) en 3 (Dyes and tannins) staan op punt van verschijning. Op verzoek van DGIS is onlangs over het groentedeel een speciale uitgave verschenen die de belangrijkste conclusies en aanbevelingen samenvat voor speciale doelgroepen, zoals lokaal opererende ontwikkelingsorganisaties, trainingscentra en beleidsmakers. Het project hoopt hierdoor de impact op eindgebruikers zoals kleinschalige boeren en ondernemers te versterken.
Het contract tussen ITTO en PROTA is ondertekend op woensdag 28 september, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de raad van toezicht in Accra (Ghana). Op deze bijeenkomst droeg Speelman het voorzitterschap van de raad van bestuur van PROTA over aan Joe Cobbinah, directeur van het Forestry Research Institute of Ghana (FORIG). Rector prof. Martin Kropff is verkozen tot vice-voorzitter. / GvM