Nieuws - 7 september 2006

Bos wil investeren in fundamenteel onderzoek

De PvdA wil vier miljard euro extra in het onderwijs investeren, waaronder 250 miljoen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dat zei partijleider Wouter Bos op 4 september tijdens de opening van het academisch jaar in Wageningen. Verder wil hij overheidsbureaucratie zoals visitaties en inspecties terugdringen.

‘Hoe beter je het doet, hoe minder toezicht en hoe minder regels’, is het uitgangspunt van Bos. Hij wil ook het regelen van verblijfsvergunningen voor buitenlandse studenten vereenvoudigen. ‘Want juist een open, tolerante en gastvrije houding richting buitenlandse studenten en onderzoekers is noodzakelijk voor een bloeiende onderzoeksomgeving en sterke kenniseconomie.’
Daarnaast liet Bos tijdens zijn toespraak weten dat zijn partij fors wil investeren in duurzame energie. Nederland moet in 2020 de schoonste en efficiëntste energievoorziening van Europa hebben, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen halveert. Om de nieuwe energietechnologie te realiseren, wil Bos van de aardgasbaten één miljard euro per jaar besteden aan de ontwikkeling van schone energie.
De PvdA-leider was zeer te spreken over de nieuwe technologie van het instituut Wetsus van de Wageningse hoogleraar Cees Buisman, om energie op te wekken uit de overgang tussen zoet en zout water. ‘Geen science fiction, maar gewoon hier, bijvoorbeeld tussen IJsselmeer en Waddenzee.’ Deze energievorm zou Nederland 7500 megawatt kunnen opleveren, evenveel als twintig kerncentrales produceren, stelde Bos.
Hij ziet verder kansen voor groene brandstoffen uit biomassa en kijkt uit naar de ontwikkeling van organische zonnecellen. ‘Ik realiseer me dat dit nu nog vergezichten zijn, maar zonder idealen en ambities komen we echt niet verder. No guts, no glory.’
Bos was overigens zeer te spreken over ‘deze prachtige universiteit’. ‘Wageningen is al lang geen landbouwuniversiteit meer. Het is een centrum van expertise op het gebied van ecologie, voedsel, life sciences, groen en nu ook de zee. Dat is van groot belang voor onze kenniseconomie, voor het streven naar een duurzame energievoorziening, en voor het streven naar een duurzame voedselproductie in binnen- en buitenland.’ / Albert Sikkema