Nieuws - 1 januari 1970

Bos leeft op van dood hout

Een bos waar veel dode stammen en takken liggen, kent een grote soortenrijkdom dan een ‘schoon’ bos. Bosbeheerders moeten een deel van het dode hout daarom laten liggen. De norm die het ministerie van LNV hiervoor stelt is echter nog niet ambitieus genoeg, zegt Alterra.

Onderzoekers van Alterra deden een literatuurstudie naar dood hout in bossen en de gevolgen voor geleedpotigen, paddenstoelen en mossen die erop leven. Gemiddeld ligt er tussen de 7,6 en 12,2 kubieke meter dood hout in een hectare bos, maar uit buitenlandse gegevens blijkt dat er in ongestoord oud bos wel honderd kuub ligt. In zulke oude bossen staan ook zeer oude, afstervende bomen en die vormen een uniek habitat voor planten en dieren.
De norm die het ministerie van LNV hanteert in het Programma Beheer - minimaal drie dode bomen van dertig centimeter doorsnede per hectare - vinden de onderzoekers dan ook te laag. Voor een duurzaam behoud van de aan dood hout gebonden biodiversiteit is minimaal dertig kuub per hectare nodig. Dat lijkt de onderzoekers haalbaar. / MW