Nieuws - 13 december 2007

Bornsesteeg

In januari 2006 zag het er zo mooi uit: de Bornsesteeg zou fietspad worden met een tunnel onder de nieuw aan te leggen busbaan en de verlegde Nijenoordallee. Autoverkeer vanaf de Born zou een nieuwe uitgang krijgen naar de Mondriaanlaan, langs Rikilt. Door gemeentelijk geldgebrek verviel het verleggen van de Nijenoordallee al heel snel en over de busbaan is ook al lange tijd niets meer gehoord.
Ondertussen zijn Atlas en Forum in gebruik genomen die veel fietsers aantrekken die via de Bornsesteeg de nieuwe campus opkomen. Het resultaat is een overvolle Bornsesteeg in de spits, waar fietsers, wandelaars en personen- en vrachtauto’s door elkaar krioelen op vierhonderd meter weg zonder voet- en fietspaden en met kruisend en afslaand verkeer.
Hoe nu verder? Zoals het nu gaat is het wachten op een groot ongeluk. Autoverkeer vanaf sportcentrum en zwembad de Bongerd wil naar links de Bornsesteeg opdraaien, maar er komt zoveel verkeer van rechts dat je er niet tussenkomt. Ouders met kleine kinderen op de fiets proberen er tussen te komen. Er komen fietsers vanaf sterflat de Bornsesteeg en vanaf het tweerichtingen fietspad vanaf de Nijenoordallee, en wandelaars lopen keuvelend over de weg en het fietspad. Andere fietsers en auto’s die het groene licht willen halen slingeren zich hier omheen. Antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen hierover leveren vage antwoorden op. Dat terwijl volgend jaar ook Radix erbij komt, dus weer meer auto’s, fietsers en voetgangers.
Gemeente en Wageningen UR moeten met spoed met een oplossing komen, maar het lijkt alsof beide partijen hier geen belangen hebben. Toch gaat het om de veiligheid van alle mensen die op de campus studeren en werken. Oplossingsrichtingen zijn er genoeg. Je kunt denken aan de Bornsesteeg als fietspad, auto’s gaan dan via de Droevendaalsesteeg. Iets minder vergaand is om alleen vrachtverkeer via de Droevendaalsesteeg te laten rijden. Op korte termijn zijn voet- en fietsstroken vanaf de Bongerd tot de fietsinrit van Forum een minimale eis.
Gemeente en WUR moeten zich echter vooral realiseren dat zij gezamenlijk een probleem hebben veroorzaakt, dat jaren geleden al is gesignaleerd. ‘Waar een wil is, is een weg’ geldt hier wel heel speciaal.