Nieuws - 30 april 2015

‘Boorplatform heeft ook positieve gevolgen’

tekst:
Rob Ramaker

Het bedrijf Tulip Oil wil naar gas boren ten noorden van Terschelling. Bewoners, gemeente en provincie zijn tegen maar uiteindelijk neemt minister Kamp de beslissing. De aanwezigheid van een boorplatform heeft onder water ook positieve gevolgen, zegt Han Lindeboom, hoogleraar Mariene ecologie, maar uiteindelijk is het aan gasbedrijven het publiek te overtuigen en aan te tonen dat de negatieve impact minimaal is.

Kun je zomaar boren in een beschermd Natura 2000 gebied als Terschelling?
‘In zo’n gebied is dat heel streng gereguleerd. Bedrijven moeten aantonen dat negatieve gevolgen zo klein mogelijk zijn en hoe deze effecten worden gecompenseerd. Denk aan zandsuppletie wanneer het eiland zou dalen.’

Welke gevolgen heeft het voor de omgeving?
‘Het maakt niet uit of de Noordzee een meter dieper wordt, er steken immers toch geen zandbanken meer boven water uit. Dit in tegenstelling tot de Waddenzee. Verder is aantasting van het landschap een punt, al kun je bij Ameland en vanaf Texel nu ook al platformen zien. Het publiek maakt zich natuurlijk vooral zorgen om aardbevingen, en niet ten onrechte. Wanneer je een groot veld aanboort, kunnen die zeker plaatsvinden. Nu is dit veld waarschijnlijk klein en zal het wel meevallen.

In eerder onderzoek zag u positieve effecten van windmolens op zee. Schelpdieren hechten zich daar en vissen vinden er beschutting. Hebben boorplatforms ook zulke effecten?
‘Ja, de biodiversiteit en biomassa worden verhoogd. Bovendien mag vlakbij een platform niet worden gevist. Vogels hebben er wel last van. Eigenlijk horen ze daar niet omdat er van nature geen vaste ondergrond is. Maar de mens beïnvloedt de wereld toch, dus kunnen we daar best iets combineren dat zowel mooi onder water is als economisch nuttig.’