Nieuws - 18 april 2002

Boomkorvissers in problemen door quotaverlagingen

Boomkorvissers in problemen door quotaverlagingen

Als gevolg van quotaverlagingen en stijgende olieprijzen zullen steeds meer Nederlandse boomkorvissers moeite hebben het hoofd boven water te houden, voorspelt Cees Taal van het LEI.

Taal heeft berekend dat de jaarlijkse inkomsten van de boomkorvissers dit jaar tot zo'n elf procent ofwel 24 miljoen euro lager zullen uitvallen dan vorig jaar. Aangezien de vissers toch al financieel krap zitten en ze weinig mogelijkheden hebben om kosten te besparen, zal de vloot verder slinken, verwacht Taal.

De Nederlandse boomkorvloot, die qua opbrengsten ongeveer zeventig procent van de Nederlandse vissersvloot uitmaakt, vist met zo'n 175 schepen op soorten als tong, schol en tarbot. Juist voor deze soorten zijn de quota sterk verlaagd. Dit jaar is het quotum voor tong bijvoorbeeld verlaagd met zestien procent. "De meeste boomkorvissers teren nog in op hun reserves die ze hebben opgebouwd in goede jaren zoals 1999. Maar als er volgend jaar niets verandert, zullen er nog meer vissers ophouden." De boomkorvloot is de laatste jaren gemiddeld al met een paar procent per jaar geslonken. In 1995 voeren er nog 215 schepen, in 2001 maar 175. Door de quotaverlagingen en de aanhoudend hoge olieprijs, zal die dalende trend sterker doorzetten, meent Taal.

De LEI-onderzoeker heeft zijn onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de Federatie van Nederlandse Visserijverenigingen en de Nederlandse Vissersbond. De bestuurders overwegen in Brussel en Den Haag te gaan lobbyen voor quotaverhogingen en quotaruil met andere landen. Soms vissen de Nederlandse vissers bepaalde vissoorten die ze mogen vangen namelijk niet volledig op. Taal is echter sceptisch over het effect van dit soort maatregelen: "Substanti?le tussentijdse quotaverhogingen zitten er waarschijnlijk niet in en quota ruilen zal ook slechts kleine voordelen opleveren. Dit is allemaal een druppel op een gloeiende plaat." | H.B.