Nieuws - 1 januari 1970

Boomkorvisserij grootste menselijke verstoorder Noordzee

De boomkorvisserij in de Noordzee heeft voor bodemverstoring duizend keer meer effect dan zandwinning, en honderdduizend keer zoveel als de gas- en oliewinning. Dat berekent dr Han Lindeboom van Alterra Texel in Fisheries Magazine van de American Fisheries Society. Volgens Lindeboom zijn er parallellen te trekken met de schelpdiervisserij in de Waddenzee.

Wetenschappers hebben de neiging zich in details te verliezen bij onderzoek naar grote mariene systemen als de Noordzee, stelt Lindeboom. Zo kan het gebeuren dat onderzoekers die dezelfde mechanismen bestuderen tot andere conclusies komen. ,,Omdat ze door de ingewikkeldheid van het systeem de verschillen en overeenkomsten niet meer zien'', aldus Lindeboom.
,,Simplificatie leidt meestal niet tot een beter begrip van het systeem als geheel'', stelt Lindeboom. Hoewel detailonderzoek altijd nodig blijft, vindt hij dat je ook oog moet hebben voor de manier waarop de onderdelen van het systeem tot elkaar relateren. ,,Ik zie het als de stukjes van een legpuzzel. Je vergelijkt die stukjes onderling. Zo kun je ze in perspectief zien.''
Het vergelijkend onderzoek dat Lindeboom deed aan de natuurlijke en menselijke effecten op de Noordzee is een voorbeeld van zo'n onderzoek met helicopter view. De belangrijke natuurlijke effecten, zoals regime shifts, klimaatverandering, ziektes, beschikbaarheid van voedsel en oceaanstromingen, daar kun je als mens weinig tegen doen. Maar de menselijke invloeden op de Noordzee, zoals visserij en de winning van zand, gas en olie, hebben we wel in de hand.
Lindeboom vergeleek grote datasets met gegevens over verstoring van de Noordzee. Daaruit blijkt dat de boomkorvisserij en de grootschalige natuurlijke invloeden de belangrijkste drijvende krachten zijn achter toekomstige veranderingen van het systeem van de Noordzee. ,,Wil je iets aan de bodemverstoring doen, dan moet je niet kijken naar de gaswinning,'' concludeert Lindeboom, ,,maar dan moet je iets doen aan de visserij.''
,,Je kunt een parallel naar de Waddenzee trekken'', vertelt de teamleider van Alterra Texel met het oog op de recente discussie rond het evaluatieonderzoek naar de schelpdiervisserij EVA II. ,,Ook daar heb je een combinatie van stuurbare en niet stuurbare factoren. De draagkracht van de Waddenzee is iets wat je niet in de hand hebt, de kokkelvisserij wel.'' |
M.W.

Zie achtergrond: Toekomst Waddenzee bedreigd door vele oorzaken