Wetenschap - 28 maart 2002

Boomfeestdag in Boskoop

Boomfeestdag in Boskoop

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) sector Bomen in Boskoop vierde dit jaar voor het eerst de boomfeestdag. Kinderen van twee basisscholen plantten samen met twee wethouders en PPO-clustermanager ir Martin Jansen (linksachter) en algemeen directeur prof. Martin Kropff (rechtsachter) laanbomen in de vernieuwde sortimentstuin.

Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving is bezig met een langdurig onderzoek naar bomen die geschikt zijn voor straatbeplanting. "Tot de iepziekte kwam, was de iep de ideale straatboom", zegt projectleider drs Marc Ravesloot. Nu zoeken ze andere bomen die bestand zijn tegen het harde leven in de stad met strooizout, hitte, beperkte ruimte voor de wortels, een verdichte bodem en schade als de straat wordt opengebroken. In de sortimentstuin staan alle tachtig boomsoorten die tot nu toe in het onderzoek zijn opgenomen. Ze worden ook aangeplant in steden onder praktijkomstandigheden en op plekken waar ze vrij kunnen uitgroeien. Het onderzoek is bedoeld voor boomkwekers, gemeenten, landschapsarchitecten en groenbeheerders. | M.Hg, foto PPO