Nieuws - 1 januari 1970

Bonussen voor goed onderwijs

Twintig leerstoelgroepen van Wageningen Universiteit hebben deze zomer een bonus gekregen voor het goede onderwijs dat zij geven. In totaal ontvingen de twintig beste onderwijsgroepen bijna negen ton.

Rector prof. Bert Speelman heeft persoonlijk de ranglijst samengesteld op basis van de scores van de onderwijsenquetes die studenten de afgelopen twee jaar hebben ingevuld. Speelman heeft zijn hitlijst gebaseerd op de gemiddelde waardering van vakken, het aantal knelpunten, en het aantal vakken dat een leerstoelgroep verzorgt.
Lijstaanvoerder, plantenfysioloog prof. Linus van der Plas was blij verrast met de bonus. ‘Onze mensen vonden het erg leuk om op deze manier te merken dat hun inspanningen worden gewaardeerd. Maar eerlijk gezegd was ik ook een beetje in verlegenheid gebracht toen ik hoorde dat collega-groepen waar wij vaak mee samenwerken niet in de prijzen waren gevallen.’ Hij gaat nu op zoek naar een manier om die groepen mee te laten profiteren van de bonus van 50.000 euro. / KV

Ranglijst onderwijskwaliteit:
1 Plantenfysiologie
2 Toegepaste filosofie
3 Onderwijskunde
4 Moleculaire biologie
5 Fytopathologie
6 Waterhuishouding
7 Milieusysteemanalyse
8 Agrarische geschiedenis
9 Milieubeleid
10 Toxicologie
11 Fokkerij en genetica
12 Experimentele zoölogie
13 Aquatische ecologie en waterkwaliteit
14 Productontwerpen en kwaliteitskunde
15 Levensmiddelenchemie
16 Erosie, bodem en waterconservering
17 Virologie
18 Dierlijke productiesystemen
19 Sociologie van consumenten en huishoudens
20 Bodemkunde en geologie