Nieuws - 18 november 2010

'Bonussen bestuur afbouwen'

Staatssecretaris dreigt met korting op rijksbijdrage. Voorzitter OR wil bonus van Dijkhuizen terugbrengen naar nul.De bonussen voor de managers van Wageningen UR moeten in zijn geheel worden afgebouwd. Dat vindt Cees van Dijk, voorzitter van de centrale ondernemingsraad. Hij hoopt dat de raad van toezicht dit uiteindelijk gaat afdwingen. Van Dijk reageert daarmee op staatssecretaris Zijlstra (VVD) die begin november aankondigde dat hij universiteiten financieel wil korten wanneer ze hun bestuurders meer uitbetalen dan dan de Balkenende-norm.
De drie Wageningse bestuurders behoren tot de topverdieners in onderwijsland. Maar Margreet de Boer van de Wageningse Raad van Toezicht liet al weten dat de salariƫring van de raad van bestuur arbeidsrechtelijk gezien geen ingrijpen van de staatssecretaris toelaat. Bovendien is onduidelijk in hoeverre Dijkhuizen c.s. 'onderwijsbestuurders' zijn, aangezien een groot deel van hun tijd (46 procent) naar de onderzoeksinstituten gaat.
Woordvoerder Dick Verduin van de vakbonden vindt echter dat de WUR-top zich de kritiek uit Den Haag wel degelijk moet aantrekken, vooral nu het cao-overleg is vastgelopen 'De bestuurders zeggen geen loonstijging toe voor het personeel in het cao-overleg, terwijl hun inkomen in 2009 met bijna 7 procent is verhoogd', stelt hij. 'We gaan formeel niet over hun salaris, maar we stellen het wel aan de kaak bij ons overleg met de VSNU.'
OR-voorzitter Van Dijk zet ondertussen vooral in op de bonus. 'Vorig jaar hebben we afgesproken dat de bonussen in een periode van drie Ć  vier jaar worden afgebouwd van maximaal 30 naar maximaal 10 procent van het salaris. De raad van toezicht heeft dat vorig jaar mondeling toegezegd aan de ondernemingsraad. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook gebeurt.' Wat hem betreft is daarmee de kous niet af, Van Dijk wil de bonus het liefst helemaal afschaffen.