Nieuws - 1 januari 1970

Bonne Beerda | Stress bij honden

Bonne Beerda | Stress bij honden

Bonne Beerda Stress bij honden

Naam Bonne Beerda, 32 jaar

Project Huisvestingsstress bij honden

Instituut Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid

Budget 240 duizend gulden voor anderhalf jaar

Aanvang project Januari 1998

Looptijd Tot juli 1999, met eventueel verlenging van anderhalf jaar

Financiers ID-DLO, Strategische expertiseontwikkeling

Partners Geen

Het idee is om te kijken of honden stressresponsen vertonen tijdens isolatie. De hond is een relatief belangrijke diersoort. Er zijn er zo'n vijftien miljoen in Nederland. We willen een model ontwikkelen om de invloed van stress op een aantal factoren te achterhalen en andersom onderzoeken welke factoren stress veroorzaken of verminderen. We werken nu met acht labrador retrievers. Van die acht worden er vier tijdelijk individueel gehuisvest. Binnen ons model is dit de stressfactor. Qua belasting van de dieren willen we niet verder gaan, je hebt toch te maken met een emotioneel dier waarvan het welzijn mensen aan het hart gaat.

Eerder werkten we met beagles, maar bij hen deed de individuele huisvesting weinig. De dieren waren specifiek voor onderzoeksdoeleinden gefokt. Leveranciers van proefdieren zullen niet snel met stressgevoelige beagles doorfokken, zodat op den duur misschien een stressbestendige populatie is ontstaan. De huidige labrador retrievers lijken op het eerste gezicht wat meer op normale huishonden.

Voor, tijdens en na de behandeling meten we de hormoonniveaus in urine, speeksel en bloed. Ook bekijken we gedrags- en hormonale reacties op het inspuiten van onder meer het stresshormoon CRH. Dit geeft een duidelijke fysieke stressrespons, zonder dat die gepaard hoeft te gaan met emotionele stress. Na toediening van het hormoon CRH geeft de hypofyse het hormoon ACTH af, wat vervolgens de cortisolproductie van de bijnieren stimuleert. We onderzoeken of individueel gehuisveste honden, in reactie op het toegediende hormoon, meer of juist minder ACTH en cortisol aanmaken. Het gaat om het vinden van subtiele veranderingen bij mogelijk gestreste honden, die geen duidelijk verhoogde stresshormoonniveaus in bijvoorbeeld de urine laten zien.

Gedragsmatig is het soms moeilijk te achterhalen of een hond stress heeft; de dieren tonen grote verschillen in de manier waarop ze zich gedragen. Door hormoonspiegels te meten kun je op een objectieve manier constateren of een dier stress heeft.

Als individuele huisvesting inderdaad een meetbare stressreactie geeft, kunnen we verschillende zaken gaan onderzoeken. Interessant is of de effectiviteit van een vaccinatie wordt beïnvloed door stress, of het effect van voeding op stress. Zaken die van belang kunnen zijn voor honden in een asiel of pension of een niet optimale thuissituatie. L.N., Foto: IDDLO