Nieuws - 16 april 2015

Bonden en DLO terug naar onderhandelingstafel

tekst:
Koen Guiking

‘Onze medewerkers verdienen een goede cao en daarover gaan we graag in gesprek, maar het moet wel van twee kanten komen.’ Dat zei bestuurslid Tijs Breukink tegen de vakbondsleden die op donderdagochtend 16 april een zak vol ‘briefkaarten voor een betere cao’ aan hem overhandigden.

Foto: Guy Ackermans

Gesprekken tussen onderhandelaars van DLO en de vakbonden werden gestaakt nadat de achterban van de bonden in december 2014 het onderhandelaarsakkoord wegstemden. De bonden startten daarop een briefkaartenactie. Ruim zevenhonderd DLO-ers en enkele WU-collega’s vulden de kaart in met een oproep voor een goede cao. De hoofdonderhandelaar namens de bonden, Rob van Baalen van FNV Overheid, overhandigde die kaarten vanmorgen in Atlas aan Tijs Breukink. ‘Op hoofdlijnen zijn we er al uit. Wij willen graag weer aan tafel om verder te onderhandelen’, sprak hij Breukink toe.

Breukink zei in zijn reactie dat hij het ‘ontzettend jammer [vond] dat er op het bod van 1,9 procent loonsverhoging toch een “njet” kwam.’ Gevolgd door: ‘Ik ben de eerste om te zeggen dat dit geen vetpot is, maar DLO staat onder druk.’ Hij benadrukte dat de bekostiging van DLO door het ministerie van Economische Zaken fors terugloopt en dat de onderzoeksfinanciering vanuit de productschappen is teruggelopen van €17 miljoen enkele jaren geleden naar zo’n €4 miljoen nu. Onderdelen als Glastuinbouw en PPO Bollen, Bomen en Fruit moeten daardoor reorganiseren en ook VIC Sterksel moet inkrimpen. Breukink: ‘In 2013 draaide DLO als geheel voor het eerst in haar bestaan verlies. Het lijkt erop dat er in 2014 weer een klein plusje is geboekt, maar DLO moet winst maken om te kunnen investeren.’

Hij legde uit dat iedere procent loonsverhoging gelijkstaat aan €1,5 miljoen per jaar en dat voorkomen moet worden dat loonsverhoging ten koste gaat van arbeidsplaatsen. ‘Acht jaar geleden had DLO duizend mensen meer in dienst.’

Desalniettemin is de boodschap van de vakbondsleden dat een loonsverhoging van 1,9 procent blijkbaar niet voldoende is. Bovendien denkt onderhandelaar Van Baalen dat er nu meer in het vat zit omdat werkgevers meer overhouden sinds de pensioenpremies op 1 januari verlaagd zijn. Met die premieverlaging was deels al rekening gehouden in het loonbod van 1,9 procent, maar wie weet kan er nog wat bij.

Overigens gaat de nieuwe cao niet alleen over het loon. Een ander belangrijk onderdeel van het pakket dat tot nu toe onderhandeld is, is een plan voor 'van werk naar werk'-begeleiding. Aan dat onderwerp is veel tijd besteed omdat meerdere DLO-onderdelen nu te maken hebben met krimp, of zelfs reoganisaties.